XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm nhọn Asaki AK-8014
Mã hàng : ASK-801-084
Giá : 142,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8364
Mã hàng : ASK-836-091
Giá : 53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ dài Asaki AK-8365
Mã hàng : ASK-836-092
Giá : 53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8366
Mã hàng : ASK-836-093
Giá : 52,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8367
Mã hàng : ASK-836-094
Giá : 53,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8034
Mã hàng : ASK-803-077
Giá : 84,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8010
Mã hàng : ASK-801-082
Giá : 157,000 VNĐ
370W/380V Motor điện Asaki AS-481
Mã hàng : ASK-481-386
Giá : 1,668,000 VNĐ
12 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7237
Mã hàng : ASK-723-477
Giá : 42,000 VNĐ
16 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7239
Mã hàng : ASK-723-476
Giá : 83,000 VNĐ
14 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7238
Mã hàng : ASK-723-475
Giá : 79,000 VNĐ
10 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7236
Mã hàng : ASK-723-473
Giá : 42,000 VNĐ
6 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7234
Mã hàng : ASK-723-471
Giá : 42,000 VNĐ
5 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7233
Mã hàng : ASK-723-470
Giá : 42,000 VNĐ
12 x 55mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7296
Mã hàng : ASK-729-469
Giá : 35,000 VNĐ
10 x 55mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7295
Mã hàng : ASK-729-468
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :49 - Tổng truy cập : 183,965,727
Facebook
Liên hệ