XUẤT XỨ » Trung Quốc
7” Kiềm tước dây tự động Asaki AK-340
Mã hàng : ASA-340-335
Giá : 116,000 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-112
Mã hàng : ASA-112-021
Giá : 79,000 VNĐ
800mm Thước thủy Asaki AK-252
Mã hàng : ASA-252-037
Giá : 170,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi thẳng Asaki AK-322
Mã hàng : ASA-322-049
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Asaki AK-323
Mã hàng : ASA-323-050
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Asaki AK-324
Mã hàng : ASA-324-051
Giá : 100,001 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Asaki AK-325
Mã hàng : ASA-325-052
Giá : 100,001 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-334
Mã hàng : ASA-334-055
8" Giũa tam giác Asaki AK-356
Mã hàng : ASA-356-061
Giá : 50,000 VNĐ
8" Giũa tròn Asaki AK-358
Mã hàng : ASA-358-062
Giá : 35,000 VNĐ
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-367
Mã hàng : ASA-367-068
Giá : 132,000 VNĐ
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-368
Mã hàng : ASA-368-069
Giá : 126,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn lá thép Asaki AK-386
Mã hàng : ASA-386-083
Giá : 77,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn lá thép Asaki AK-390
Mã hàng : ASA-390-087
Giá : 84,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-7066
Mã hàng : ASA-066-096
Giá : 53,000 VNĐ
7"/80T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8672
Mã hàng : ASA-867-554
Giá : 227,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :47 - Tổng truy cập : 178,105,358
Facebook
Liên hệ