XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Ê tô bàn Asaki AK-6288
Mã hàng : ASA-288-164
Giá : 503,000 VNĐ
3" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6293
Mã hàng : ASA-293-165
Giá : 1,186,000 VNĐ
4" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6294
Mã hàng : ASA-294-166
Giá : 1,622,000 VNĐ
5" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6295
Mã hàng : ASA-295-167
Giá : 2,338,000 VNĐ
6" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6296
Mã hàng : ASA-296-168
Giá : 2,379,000 VNĐ
4" Êtô Asaki AK-6928
Mã hàng : ASA-928-169
Giá : 1,274,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-6929
Mã hàng : ASA-929-170
Giá : 1,622,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-6930
Mã hàng : ASA-930-171
Giá : 2,121,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-6931
Mã hàng : ASA-931-172
Giá : 3,991,000 VNĐ
2" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6428
Mã hàng : ASA-428-173
Giá : 443,000 VNĐ
3" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6429
Mã hàng : ASA-429-174
Giá : 649,000 VNĐ
4" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6430
Mã hàng : ASA-430-175
Giá : 1,106,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã hàng : ASA-300-176
Giá : 495,000 VNĐ
6 tấn Đội kê Asaki AK-6301
Mã hàng : ASA-301-177
Giá : 834,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 876,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 992,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :161 - Tổng truy cập : 181,698,169
Facebook
Liên hệ