XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Kìm cắt Asaki AK-8147
Mã hàng : ASK-814-086
Giá : 62,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã hàng : ASK-814-087
Giá : 65,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã hàng : ASK-814-088
Giá : 99,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã hàng : ASK-814-089
Giá : 107,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8360
Mã hàng : ASK-836-090
Giá : 53,000 VNĐ
6" Kìm cắt và tuốt dây Asaki AK-8157
Mã hàng : ASK-815-095
Giá : 103,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã hàng : ASK-810-067
Giá : 59,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8107
Mã hàng : ASK-810-068
Giá : 75,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã hàng : ASK-809-079
Giá : 55,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã hàng : ASK-809-080
Giá : 73,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-301
Mã hàng : ASK-301-083
Giá : 83,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8014
Mã hàng : ASK-801-084
Giá : 142,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8364
Mã hàng : ASK-836-091
Giá : 53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ dài Asaki AK-8365
Mã hàng : ASK-836-092
Giá : 53,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8366
Mã hàng : ASK-836-093
Giá : 52,000 VNĐ
5" Kìm nhọn mỏ vuông cong Asaki AK-8367
Mã hàng : ASK-836-094
Giá : 53,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :219 - Tổng truy cập : 182,811,524
Facebook
Liên hệ