x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
4” Máy mài Makita GA4032
Mã hàng : MKT-403-011
Giá : 992,000 VNĐ
Máy cưa kiếm Bosch GSA 1100E
Mã hàng : BOS-110-104
Giá : 2,521,000 VNĐ
4" Máy mài góc Bosch GWS 7-100T
Mã hàng : BOS-100-110
Giá : 1,124,000 VNĐ
10mm Máy Khoan Maktec MT607
Mã hàng : MKT-607-261
Giá : 791,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Maktec MT814
Mã hàng : MKT-814-262
Giá : 1,004,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa Maktec MT815
Mã hàng : MKT-815-263
Giá : 1,218,000 VNĐ
7" Máy mài góc 2000W Maktec MT902
Mã hàng : MKT-902-264
Giá : 1,907,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Maktec MT903
Mã hàng : MKT-903-265
Giá : 1,983,000 VNĐ
4.8V Máy vặn vít dùng pin Makita 6723DW
Mã hàng : MKT-723-267
Giá : 740,000 VNĐ
190W Máy chà nhám rung Makita BO3711
Mã hàng : MKT-711-300
Giá : 1,468,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4555
Mã hàng : MKT-555-301
Giá : 1,506,000 VNĐ
200W Máy chà nhám rung Makita BO4566
Mã hàng : MKT-466-302
Giá : 1,619,000 VNĐ
4" Máy mài góc Makita GA4031
Mã hàng : MKT-031-307
Giá : 941,000 VNĐ
9" Máy mài góc Makita GA9050
Mã hàng : MKT-050-308
Giá : 2,359,000 VNĐ
13mm Máy khoan búa 720W Makita HR2300
Mã hàng : MKT-230-380
Giá : 2,734,000 VNĐ
16mm Máy khoan búa Maktec MT814KSP
Mã hàng : MKT-814-385
Giá : 1,286,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 179,061,904
Facebook
Liên hệ