XUẤT XỨ » Trung Quốc
7" Kìm điện cách điện 1000V Endura E5362
Mã hàng : END-536-144
Giá : 210,000 VNĐ
7" Kìm cắt cách điện 1000V Endura E5383
Mã hàng : END-538-142
Giá : 208,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Endura E5121
Mã hàng : END-512-136
Giá : 55,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Endura E5123
Mã hàng : END-512-137
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm nhọn cao cấp Endura E5133
Mã hàng : END-513-138
Giá : 104,000 VNĐ
6" Kìm cắt Endura E5222
Mã hàng : END-522-139
Giá : 58,000 VNĐ
7" Kìm cắt Endura E5223
Mã hàng : END-522-140
Giá : 72,000 VNĐ
7" Kìm cắt cao cấp Endura E5233
Mã hàng : END-523-141
Giá : 110,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ Endura E5422
Mã hàng : END-542-147
Giá : 61,000 VNĐ
8" Kìm kẹp hai lỗ cao cấp Endura E5426
Mã hàng : END-542-148
Giá : 108,000 VNĐ
8" Bộ kìm mở phe 5 chi tiết Endura E5530
Mã hàng : END-553-149
Giá : 89,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5532
Mã hàng : END-553-150
Giá : 64,000 VNĐ
9" Kìm mở phe ngoài mũi cong Endura E5553
Mã hàng : END-555-151
Giá : 94,000 VNĐ
7" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5534
Mã hàng : END-553-153
Giá : 64,000 VNĐ
9" Kìm mở phe trong mũi cong Endura E5573
Mã hàng : END-557-154
Giá : 94,000 VNĐ
7" Kìm mở phe ngoài mũi thẳng Endura E5531
Mã hàng : END-553-155
Giá : 64,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :123 - Tổng truy cập : 180,199,171
Facebook
Liên hệ