XUẤT XỨ » Trung Quốc
Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6276
Mã hàng : ASA-627-520
Giá : 163,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
Mã hàng : ASA-073-521
Giá : 97,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 104,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 123,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 164,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 77,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 96,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-333
Mã hàng : ASA-333-527
Giá : 113,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 140,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 75,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 95,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 113,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 133,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 123,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 76,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 194,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 193,719,329
Facebook
Liên hệ