XUẤT XỨ » Trung Quốc
1/2" Cần siết Asaki AK-7864
Mã hàng : ASK-786-038
Giá : 252,000 VNĐ
3/8" Cần siết Asaki AK-7863
Mã hàng : ASK-786-037
Giá : 189,000 VNĐ
1/4" Cần siết Asaki AK-7862
Mã hàng : ASK-786-036
Giá : 176,000 VNĐ
Bộ vít đóng 13 mũi Asaki AK-7192
Mã hàng : ASK-719-035
Giá : 228,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7178
Mã hàng : ASK-717-034
Giá : 22,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7177
Mã hàng : ASK-717-033
Giá : 16,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7173
Mã hàng : ASK-717-031
Giá : 16,000 VNĐ
#2 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7176
Mã hàng : ASK-717-032
Giá : 10,000 VNĐ
8.5" Kéo cắt cành Asaki AK-8651
Mã hàng : ASK-865-001
Giá : 106,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8647
Mã hàng : ASK-864-002
Giá : 83,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8648
Mã hàng : ASK-864-003
Giá : 81,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8646
Mã hàng : ASK-864-004
Giá : 99,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8642
Mã hàng : ASK-864-005
Giá : 115,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8643
Mã hàng : ASK-864-006
Giá : 115,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8638
Mã hàng : ASK-863-007
Giá : 110,000 VNĐ
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8639
Mã hàng : ASK-863-008
Giá : 110,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :173 - Tổng truy cập : 183,803,116
Facebook
Liên hệ