XUẤT XỨ » Trung Quốc
24mm Vòng miệng Asaki AK-7430
Mã hàng : ASA-743-722
Giá : 68,000 VNĐ
27mm Vòng miệng Asaki AK-7433
Mã hàng : ASA-743-723
Giá : 97,000 VNĐ
30mm Vòng miệng Asaki AK-7436
Mã hàng : ASA-743-724
Giá : 110,000 VNĐ
32mm Vòng miệng Asaki AK-7437
Mã hàng : ASA-743-725
Giá : 119,000 VNĐ
1.5-10mm Bộ lục giác đầu bi 9 cây Asaki AK-7408
Mã hàng : ASA-740-752
Giá : 194,000 VNĐ
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 19,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 19,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 19,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 23,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 27,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 32,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 49,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 62,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã hàng : ASA-798-761
Giá : 90,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã hàng : ASA-798-762
Giá : 90,000 VNĐ
8mm Típ lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6000
Mã hàng : ASA-600-763
Giá : 17,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :183 - Tổng truy cập : 193,802,608
Facebook
Liên hệ