XUẤT XỨ » Trung Quốc
3/8" Cần mạnh Asaki AK-7832
Mã hàng : ASA-783-926
3" Cần nối 3/8" Asaki AK-7829
Mã hàng : ASA-782-927
6" Cần nối 3/8" Asaki AK-7830
Mã hàng : ASA-783-928
10" Cần nối 3/8" Asaki AK-7831
Mã hàng : ASA-783-929
1/2" Khớp nối vạn năng Asaki AK-018
Mã hàng : ASA-018-945
Giá : 65,000 VNĐ
3/4" Khớp nối vạn năng Asaki AK-7848
Mã hàng : ASA-784-946
Giá : 525,000 VNĐ
2" Cần nối 1/4" Asaki AK-7839
Mã hàng : ASA-783-947
4" Cần nối 1/4" Asaki AK-7840
Mã hàng : ASA-784-948
1/4" Cần trượt Asaki AK-7842
Mã hàng : ASA-784-949
18" Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7853
Mã hàng : ASA-785-950
Giá : 593,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-423
Mã hàng : ASA-423-961
Giá : 310,000 VNĐ
500cc Bơm mỡ Asaki AK-424
Mã hàng : ASA-424-962
Giá : 259,000 VNĐ
Bơm mỡ bò bằng đạp chân Asaki AK-1008
Mã hàng : ASA-100-963
Giá : 1,492,000 VNĐ
Bơm mỡ bằng khí nén Asaki AK-1076
Mã hàng : ASA-107-964
Giá : 3,786,000 VNĐ
Tay bơm thủy lực Asaki AK-6445
Mã hàng : ASA-644-980
Giá : 4,994,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :77 - Tổng truy cập : 183,871,209
Facebook
Liên hệ