XUẤT XỨ » Trung Quốc
10m Máy khoan tốc độ cao 450W Makita 6413
Mã hàng : MKT-413-216
Giá : 1,048,000 VNĐ
9" Máy mài góc 2000W Makita 9069
Mã hàng : MKT-906-033
Giá : 2,559,000 VNĐ
110mm Máy cắt đá Makita 4100NH
Mã hàng : MKT-410-080
Giá : 1,881,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng cầm tay Makita 4327
Mã hàng : MKT-327-212
Giá : 1,318,000 VNĐ
450W Máy cưa lọng cầm tay Makita 4328
Mã hàng : MKT-328-213
Giá : 1,431,000 VNĐ
5" Máy mài góc 840W Makita 9558NB
Mã hàng : MKT-955-108
Giá : 1,779,000 VNĐ
93mm x 185mm Máy chà nhám rung Makita BO3700
Mã hàng : MKT-037-046
Giá : 1,726,000 VNĐ
4-1/2” Máy chà nhám rung Makita BO4556
Mã hàng : MKT-556-220
Giá : 1,493,000 VNĐ
4-1/2” Máy chà nhám rung Makita BO4557
Mã hàng : MKT-557-221
Giá : 1,205,000 VNĐ
4-1/2” Máy chà nhám rung Makita BO4565
Mã hàng : MKT-565-222
Giá : 1,581,000 VNĐ
4” Máy mài 720W Makita GA4030
Mã hàng : MKT-403-209
Giá : 941,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5010
Mã hàng : MKT-501-184
Giá : 1,932,000 VNĐ
5” Máy mài góc 1050W Makita GA5020
Mã hàng : MKT-502-185
Giá : 2,032,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6010
Mã hàng : MKT-601-186
Giá : 1,983,000 VNĐ
6” Máy mài góc 1050W Makita GA6020
Mã hàng : MKT-602-187
Giá : 2,107,000 VNĐ
7" Máy mài 2000W Makita GA7020
Mã hàng : MKT-020-164
Giá : 2,359,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :104 - Tổng truy cập : 178,230,462
Facebook
Liên hệ