XUẤT XỨ » Trung Quốc
17mm Vòng miệng Asaki AK-7651
Mã hàng : ASK-765-250
Giá : 129,000 VNĐ
18mm Vòng miệng Asaki AK-7652
Mã hàng : ASK-765-251
Giá : 144,000 VNĐ
20mm Vòng miệng Asaki AK-7654
Mã hàng : ASK-765-253
Giá : 163,000 VNĐ
21mm Vòng miệng Asaki AK-7655
Mã hàng : ASK-765-254
Giá : 175,000 VNĐ
22mm Vòng miệng Asaki AK-7656
Mã hàng : ASK-765-255
Giá : 180,000 VNĐ
23mm Vòng miệng Asaki AK-7657
Mã hàng : ASK-765-256
Giá : 187,000 VNĐ
24mm Vòng miệng Asaki AK-7658
Mã hàng : ASK-765-257
Giá : 195,000 VNĐ
6-24mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7514
Mã hàng : ASK-751-275
Giá : 336,000 VNĐ
8-19mm Bộ hai đầu vòng Asaki AK-7732
Mã hàng : ASK-773-276
Giá : 786,000 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng tự lắc Asaki AK-7734
Mã hàng : ASK-773-277
Giá : 911,000 VNĐ
1/2" Cần L Asaki AK-7600
Mã hàng : ASK-760-278
Giá : 59,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7585
Mã hàng : ASK-758-279
Giá : 766,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Asaki AK-7586
Mã hàng : ASK-758-280
Giá : 1,598,000 VNĐ
6mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7551
Mã hàng : ASK-755-281
Giá : 32,000 VNĐ
7mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7552
Mã hàng : ASK-755-282
Giá : 32,000 VNĐ
8mm Cần siết đầu típ chữ L Asaki AK-7553
Mã hàng : ASK-755-283
Giá : 29,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :148 - Tổng truy cập : 196,619,871
Facebook
Liên hệ