XUẤT XỨ » Trung Quốc
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 194,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 231,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 86,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8736
Mã hàng : ASA-873-538
Giá : 44,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8737
Mã hàng : ASA-873-539
Giá : 73,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
Mã hàng : ASA-874-543
Giá : 43,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8743
Mã hàng : ASA-874-544
Giá : 45,000 VNĐ
8mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6046
Mã hàng : ASA-604-809
Giá : 19,000 VNĐ
9mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6047
Mã hàng : ASA-604-810
Giá : 19,000 VNĐ
10mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6048
Mã hàng : ASA-604-811
Giá : 19,000 VNĐ
11mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6049
Mã hàng : ASA-604-812
Giá : 19,000 VNĐ
12mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6050
Mã hàng : ASA-605-813
Giá : 19,000 VNĐ
13mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6051
Mã hàng : ASA-605-814
Giá : 19,000 VNĐ
14mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6052
Mã hàng : ASA-605-815
Giá : 19,000 VNĐ
15mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6053
Mã hàng : ASA-605-816
Giá : 19,000 VNĐ
16mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6054
Mã hàng : ASA-605-817
Giá : 21,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :143 - Tổng truy cập : 191,356,159
Facebook
Liên hệ