x

HGLock

XUẤT XỨ » Trung Quốc
8x160mm Mũi khoan bê tông Plus-3 Bosch 2608831019
Mã hàng : BOS-260-345
Giá : 28,000 VNĐ
600W Máy thổi Makita UB1103
Mã hàng : MKT-110-642
Giá : 1,556,000 VNĐ
7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595070
Mã hàng : BOS-260-371
Giá : 259,000 VNĐ
7.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595071
Mã hàng : BOS-260-373
Giá : 304,000 VNĐ
8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595072
Mã hàng : BOS-260-374
Giá : 206,000 VNĐ
8.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595073
Mã hàng : BOS-260-375
Giá : 224,000 VNĐ
8.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595074
Mã hàng : BOS-260-376
Giá : 224,000 VNĐ
9mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595075
Mã hàng : BOS-260-377
Giá : 249,000 VNĐ
9.5mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595076
Mã hàng : BOS-260-378
Giá : 259,000 VNĐ
9.8mm Bộ mũi khoan sắt 5 mũi HSS-G Bocsh 2608595338
Mã hàng : BOS-260-379
Giá : 259,000 VNĐ
70mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580430
Mã hàng : BOS-260-424
Giá : 142,000 VNĐ
73mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580431
Mã hàng : BOS-260-425
Giá : 153,000 VNĐ
76mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580432
Mã hàng : BOS-260-426
Giá : 157,000 VNĐ
79mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580433
Mã hàng : BOS-260-427
Giá : 161,000 VNĐ
83mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580434
Mã hàng : BOS-260-428
Giá : 165,000 VNĐ
86mm Mũi khoét lỗ Bosch 2608580435
Mã hàng : BOS-260-429
Giá : 169,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :151 - Tổng truy cập : 179,135,828
Facebook
Liên hệ