XUẤT XỨ » Trung Quốc
8mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07680
Mã hàng : MKT-076-982
Giá : 17,000 VNĐ
10mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07696
Mã hàng : MKT-076-983
Giá : 19,000 VNĐ
12mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07705
Mã hàng : MKT-077-984
Giá : 19,000 VNĐ
14mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07711
Mã hàng : MKT-077-985
Giá : 19,000 VNĐ
15mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07727
Mã hàng : MKT-077-986
Giá : 19,000 VNĐ
16mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07733
Mã hàng : MKT-077-987
Giá : 20,000 VNĐ
18mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07749
Mã hàng : MKT-077-988
Giá : 20,000 VNĐ
20mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07755
Mã hàng : MKT-077-989
Giá : 23,000 VNĐ
22mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07761
Mã hàng : MKT-077-990
Giá : 25,000 VNĐ
24mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07777
Mã hàng : MKT-077-991
Giá : 26,000 VNĐ
25mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07783
Mã hàng : MKT-077-992
Giá : 28,000 VNĐ
26mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07799
Mã hàng : MKT-077-993
Giá : 29,000 VNĐ
28mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07808
Mã hàng : MKT-078-994
Giá : 32,000 VNĐ
30mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07814
Mã hàng : MKT-078-995
Giá : 35,000 VNĐ
32mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07820
Mã hàng : MKT-078-996
Giá : 37,000 VNĐ
34mm Mũi khoét lỗ gỗ Makita D-07836
Mã hàng : MKT-078-997
Giá : 40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :142 - Tổng truy cập : 186,099,840
Facebook
Liên hệ