XUẤT XỨ » Trung Quốc
35x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34110
Mã hàng : MKT-341-891
Giá : 519,000 VNĐ
35x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34126
Mã hàng : MKT-341-892
Giá : 605,000 VNĐ
38x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34132
Mã hàng : MKT-341-893
Giá : 637,000 VNĐ
38x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34148
Mã hàng : MKT-341-894
Giá : 768,000 VNĐ
40x370mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34154
Mã hàng : MKT-341-895
Giá : 712,000 VNĐ
40x570mm Mũi khoan bê tông SDS Max Makita D-34160
Mã hàng : MKT-341-896
Giá : 833,000 VNĐ
16x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20127
Mã hàng : MKT-201-897
Giá : 99,000 VNĐ
16x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20133
Mã hàng : MKT-201-898
Giá : 134,000 VNĐ
18x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20149
Mã hàng : MKT-201-899
Giá : 109,000 VNĐ
18x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20155
Mã hàng : MKT-201-900
Giá : 150,000 VNĐ
19x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20161
Mã hàng : MKT-201-901
Giá : 123,000 VNĐ
19x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20177
Mã hàng : MKT-201-902
Giá : 178,000 VNĐ
20x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20183
Mã hàng : MKT-201-903
Giá : 123,000 VNĐ
20x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20199
Mã hàng : MKT-201-904
Giá : 180,000 VNĐ
22x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20208
Mã hàng : MKT-202-905
Giá : 129,000 VNĐ
22x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20214
Mã hàng : MKT-202-906
Giá : 197,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :206 - Tổng truy cập : 186,242,401
Facebook
Liên hệ