XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kéo cắt cành Asaki AK-8635
Mã hàng : ASA-863-542
Giá : 80,000 VNĐ
12" Cưa sắt cầm tay khung tròn Asaki AK-8789
Mã hàng : ASA-878-545
Giá : 62,000 VNĐ
12"/18T Lưỡi cưa Asaki AK-8719
Mã hàng : ASA-871-546
Giá : 25,000 VNĐ
12"/24T Lưỡi cưa Asaki AK-8720
Mã hàng : ASA-872-547
Giá : 25,000 VNĐ
12"/32T Lưỡi cưa Asaki AK-8721
Mã hàng : ASA-872-548
Giá : 25,000 VNĐ
Bộ công cụ khoét lỗ gỗ 3 chi tiết Asaki AK-3680
Mã hàng : ASA-368-577
Giá : 65,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9032
Mã hàng : ASA-903-578
Giá : 96,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9034
Mã hàng : ASA-903-579
Giá : 104,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Asaki AK-9039
Mã hàng : ASA-903-580
Giá : 63,000 VNĐ
60W Mỏ hàn chì Asaki AK-9040
Mã hàng : ASA-904-581
Giá : 65,000 VNĐ
80W Mỏ hàn chì Asaki AK-9044
Mã hàng : ASA-904-582
Giá : 150,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Asaki AK-9045
Mã hàng : ASA-904-583
Giá : 187,000 VNĐ
150W Mỏ hàn chì Asaki AK-9046
Mã hàng : ASA-904-584
Giá : 226,000 VNĐ
200W Mỏ hàn chì Asaki AK-9047
Mã hàng : ASA-904-585
Giá : 360,000 VNĐ
300W Mỏ hàn chì Asaki AK-9048
Mã hàng : ASA-904-586
Giá : 582,000 VNĐ
#1 Mũi vít hơi hai đầu Asaki AK-7172
Mã hàng : ASA-717-657
Giá : 10,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :166 - Tổng truy cập : 182,799,855
Facebook
Liên hệ