XUẤT XỨ » Trung Quốc
32x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20270
Mã hàng : MKT-202-911
Giá : 359,000 VNĐ
35x280mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20286
Mã hàng : MKT-202-912
Giá : 321,000 VNĐ
35x505mm Mũi khoan bê tông chuôi lục giác Makita D-20292
Mã hàng : MKT-202-913
Giá : 393,000 VNĐ
3.5x90mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16950
Mã hàng : MKT-169-914
Giá : 17,000 VNĐ
6x210mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00072
Mã hàng : MKT-000-917
Giá : 22,000 VNĐ
6x260mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-25666
Mã hàng : MKT-256-918
Giá : 26,000 VNĐ
9x110mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08040
Mã hàng : MKT-080-920
Giá : 19,000 VNĐ
9x160mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-08056
Mã hàng : MKT-080-921
Giá : 20,000 VNĐ
10x310mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-00206
Mã hàng : MKT-002-923
Giá : 32,000 VNĐ
10x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-17538
Mã hàng : MKT-175-924
Giá : 67,000 VNĐ
12x460mm Mũi khoan bê tông chuôi gài SDS Plus Makita D-16271
Mã hàng : MKT-162-925
Giá : 69,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :141 - Tổng truy cập : 180,513,947
Facebook
Liên hệ