XUẤT XỨ » Trung Quốc
7mm Cần chữ T Asaki AK-7075
Mã hàng : ASA-707-731
Giá : 33,000 VNĐ
8 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7235
Mã hàng : ASK-723-472
Giá : 40,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8023
Mã hàng : ASA-802-431
Giá : 96,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8000
Mã hàng : ASA-800-432
Giá : 158,000 VNĐ
8.5" Kìm điện cách điện Asaki AK-8002
Mã hàng : ASA-800-433
Giá : 180,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8024
Mã hàng : ASA-802-435
Giá : 65,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8026
Mã hàng : ASA-802-436
Giá : 79,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8003
Mã hàng : ASA-800-437
Giá : 139,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8005
Mã hàng : ASA-800-438
Giá : 163,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 67,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 144,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 85,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8036
Mã hàng : ASA-803-447
Giá : 56,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8038
Mã hàng : ASA-803-448
Giá : 75,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 58,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :179 - Tổng truy cập : 197,676,746
Facebook
Liên hệ