XUẤT XỨ » Trung Quốc
24mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-324
Mã hàng : STL-893-739
Giá : 128,000 VNĐ
25mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-325
Mã hàng : STL-893-740
Giá : 130,000 VNĐ
27mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-327
Mã hàng : STL-893-741
Giá : 135,000 VNĐ
28mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-328
Mã hàng : STL-893-742
Giá : 137,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-330
Mã hàng : STL-893-743
Giá : 151,000 VNĐ
32mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-332
Mã hàng : STL-893-744
Giá : 160,000 VNĐ
33mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-333
Mã hàng : STL-893-745
Giá : 173,000 VNĐ
34mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-334
Mã hàng : STL-893-746
Giá : 180,000 VNĐ
36mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-336
Mã hàng : STL-893-747
Giá : 193,000 VNĐ
38mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-338
Mã hàng : STL-893-748
Giá : 201,000 VNĐ
41mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-341
Mã hàng : STL-893-749
Giá : 216,000 VNĐ
46mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-346
Mã hàng : STL-893-750
Giá : 278,000 VNĐ
50mm Đầu tuýp 6 cạnh 3/4" Stanley 89-350
Mã hàng : STL-893-751
Giá : 294,000 VNĐ
18mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 88-740
Mã hàng : STL-887-772
Giá : 34,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 86-509
Mã hàng : STL-865-767
Giá : 24,000 VNĐ
30mm Đầu tuýp 6 cạnh 1/2" Stanley 88-752
Mã hàng : STL-887-768
Giá : 52,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :90 - Tổng truy cập : 174,632,921
Facebook
Liên hệ