XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 92,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 112,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-333
Mã hàng : ASA-333-527
Giá : 124,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-076
Mã hàng : ASA-076-528
Giá : 154,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-077
Mã hàng : ASA-077-529
Giá : 87,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-078
Mã hàng : ASA-078-530
Giá : 110,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-079
Mã hàng : ASA-079-531
Giá : 124,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-080
Mã hàng : ASA-080-532
Giá : 146,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-082
Mã hàng : ASA-080-533
Giá : 136,000 VNĐ
42mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-086
Mã hàng : ASA-086-534
Giá : 90,000 VNĐ
36mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-084
Mã hàng : ASA-084-535
Giá : 213,000 VNĐ
63mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-087
Mã hàng : ASA-087-536
Giá : 268,000 VNĐ
30mm Dao cắt ống đồng Asaki AK-8606
Mã hàng : ASA-860-537
Giá : 101,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8736
Mã hàng : ASA-873-538
Giá : 52,000 VNĐ
7" Dao cắt kiếng Asaki AK-8737
Mã hàng : ASA-873-539
Giá : 85,000 VNĐ
Dao trổ Asaki AK-8742
Mã hàng : ASA-874-543
Giá : 51,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :149 - Tổng truy cập : 183,644,442
Facebook
Liên hệ