XUẤT XỨ » Trung Quốc
16 tấn Con đội răng Asaki AK-1705
Mã hàng : ASA-705-220
Giá : 1,523,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng Asaki AK-1706
Mã hàng : ASA-706-221
Giá : 1,686,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
Mã hàng : ASA-707-222
Giá : 1,665,000 VNĐ
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,757,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,586,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,444,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 4,604,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 4,497,000 VNĐ
100 tấn Con đội răng Asaki AK-1713
Mã hàng : ASA-713-228
Giá : 13,100,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 130,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 165,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2042
Mã hàng : ASA-042-234
Giá : 79,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2043
Mã hàng : ASA-043-235
Giá : 103,000 VNĐ
12.5" Thước lăn đường Asaki AK-2578
Mã hàng : ASA-578-238
Giá : 800,000 VNĐ
7" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8263
Mã hàng : ASA-263-247
Giá : 73,000 VNĐ
9" Kìm chết mũi nhọn Asaki AK-8264
Mã hàng : ASA-264-248
Giá : 90,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :174 - Tổng truy cập : 197,916,688
Facebook
Liên hệ