XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-367
Mã hàng : ASA-367-068
Giá : 138,000 VNĐ
8" Bộ giũa 3 cây Asaki AK-368
Mã hàng : ASA-368-069
Giá : 130,000 VNĐ
6" Bộ giũa 6 cây mini Asaki AK-369
Mã hàng : ASA-369-070
Giá : 65,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán gỗ Asaki AK-370
Mã hàng : ASA-370-071
Giá : 103,000 VNĐ
20oz Búa nhổ đinh cán gỗ Asaki AK-371
Mã hàng : ASA-371-072
Giá : 110,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-372
Mã hàng : ASA-372-073
Giá : 110,000 VNĐ
16oz Búa nhổ đinh cán nhựa Asaki AK-373
Mã hàng : ASA-373-074
Giá : 110,000 VNĐ
12oz Búa cao su Asaki AK-376
Mã hàng : ASA-376-075
Giá : 48,000 VNĐ
16oz Búa cao su Asaki AK-377
Mã hàng : ASA-377-076
Giá : 59,000 VNĐ
200g Búa gò Asaki AK-379
Mã hàng : ASA-379-077
Giá : 40,000 VNĐ
30m Thước cuộn Asaki AK-394
Mã hàng : ASA-374-078
Giá : 145,000 VNĐ
50m Thước cuộn Asaki AK-395
Mã hàng : ASA-375-079
Giá : 175,000 VNĐ
3m Thước cuộn lá thép Asaki AK-383
Mã hàng : ASA-383-080
Giá : 31,000 VNĐ
5m Thước cuộn lá thép Asaki AK-384
Mã hàng : ASA-384-081
Giá : 46,000 VNĐ
5m Thước cuộn lá thép Asaki AK-385
Mã hàng : ASA-385-082
Giá : 55,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn lá thép Asaki AK-386
Mã hàng : ASA-386-083
Giá : 81,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 184,712,351
Facebook
Liên hệ