XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm cắt Asaki AK-8096
Mã hàng : ASK-809-071
Giá : 53,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8041
Mã hàng : ASK-804-073
Giá : 82,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8090
Mã hàng : ASK-809-074
Giá : 56,000 VNĐ
7" Kìm cắt Asaki AK-8091
Mã hàng : ASK-809-075
Giá : 69,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8092
Mã hàng : ASK-809-076
Giá : 69,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8147
Mã hàng : ASK-814-086
Giá : 60,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8148
Mã hàng : ASK-814-087
Giá : 67,000 VNĐ
5" Kìm cắt Asaki AK-8145
Mã hàng : ASK-814-088
Giá : 97,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8146
Mã hàng : ASK-814-089
Giá : 105,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8105
Mã hàng : ASK-810-067
Giá : 53,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8107
Mã hàng : ASK-810-068
Giá : 72,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8093
Mã hàng : ASK-809-079
Giá : 52,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8095
Mã hàng : ASK-809-080
Giá : 70,000 VNĐ
7" Kìm điện Asaki AK-8034
Mã hàng : ASK-803-077
Giá : 80,000 VNĐ
12 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7237
Mã hàng : ASK-723-477
Giá : 40,000 VNĐ
16 x 100mm Đầu tuýp lục giác 12 bông Asaki AK-7239
Mã hàng : ASK-723-476
Giá : 40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :183 - Tổng truy cập : 196,614,079
Facebook
Liên hệ