XUẤT XỨ » Trung Quốc
25mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6040
Mã hàng : ASA-604-803
Giá : 48,000 VNĐ
26mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6041
Mã hàng : ASA-604-804
Giá : 55,000 VNĐ
27mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6042
Mã hàng : ASA-604-805
Giá : 55,000 VNĐ
28mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6043
Mã hàng : ASA-604-806
Giá : 65,000 VNĐ
30mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6044
Mã hàng : ASA-604-807
Giá : 72,000 VNĐ
32mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6045
Mã hàng : ASA-604-808
Giá : 74,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6273
Mã hàng : ASA-627-517
Giá : 296,000 VNĐ
Ê tô mini kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6274
Mã hàng : ASA-627-518
Giá : 296,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6275
Mã hàng : ASA-627-519
Giá : 172,000 VNĐ
Ê tô kẹp bàn có mâm xoay Asaki AK-6276
Mã hàng : ASA-627-520
Giá : 179,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-073
Mã hàng : ASA-073-521
Giá : 114,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-330
Mã hàng : ASA-330-522
Giá : 115,000 VNĐ
12" Kéo cắt tôn Asaki AK-331
Mã hàng : ASA-331-523
Giá : 136,000 VNĐ
14" Kéo cắt tôn Asaki AK-074
Mã hàng : ASA-074-524
Giá : 181,000 VNĐ
8" Kéo cắt tôn Asaki AK-075
Mã hàng : ASA-075-525
Giá : 92,000 VNĐ
10" Kéo cắt tôn Asaki AK-332
Mã hàng : ASA-332-526
Giá : 112,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :138 - Tổng truy cập : 182,601,146
Facebook
Liên hệ