XUẤT XỨ » Trung Quốc
15mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6577
Mã hàng : ASK-657-426
Giá : 40,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6573
Mã hàng : ASK-657-422
Giá : 40,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6571
Mã hàng : ASK-657-420
Giá : 40,000 VNĐ
8mm Đầu tuýp 12 góc 1/2" Asaki AK-6570
Mã hàng : ASK-657-419
Giá : 40,000 VNĐ
23mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6562
Mã hàng : ASK-656-418
Giá : 75,000 VNĐ
22mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6561
Mã hàng : ASK-656-417
Giá : 65,000 VNĐ
21mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6560
Mã hàng : ASK-656-416
Giá : 59,000 VNĐ
19mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6558
Mã hàng : ASK-655-415
Giá : 52,000 VNĐ
17mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6556
Mã hàng : ASK-655-414
Giá : 45,000 VNĐ
15mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6554
Mã hàng : ASK-655-413
Giá : 40,000 VNĐ
14mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6553
Mã hàng : ASK-655-412
Giá : 40,000 VNĐ
13mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6552
Mã hàng : ASK-655-411
Giá : 40,000 VNĐ
12mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6551
Mã hàng : ASK-655-410
Giá : 40,000 VNĐ
11mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6550
Mã hàng : ASK-655-409
Giá : 40,000 VNĐ
10mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6549
Mã hàng : ASK-654-408
Giá : 40,000 VNĐ
9mm Đầu tuýp 6 góc 1/2" Asaki AK-6548
Mã hàng : ASK-654-407
Giá : 40,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 196,351,160
Facebook
Liên hệ