XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm cắt cáp Asaki AK-8181
Mã hàng : ASA-818-510
Giá : 72,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8182
Mã hàng : ASA-818-511
Giá : 83,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8183
Mã hàng : ASA-818-512
Giá : 102,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8188
Mã hàng : ASA-818-513
Giá : 118,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8189
Mã hàng : ASA-818-514
Giá : 130,000 VNĐ
7" Kìm mở phe 4 trong 1 Asaki AK-7020
Mã hàng : ASA-702-476
Giá : 62,000 VNĐ
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 80,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8337
Mã hàng : ASA-833-481
Giá : 80,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8338
Mã hàng : ASA-833-482
Giá : 155,000 VNĐ
7" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8342
Mã hàng : ASA-834-483
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8344
Mã hàng : ASA-834-484
Giá : 80,000 VNĐ
13" Kìm mở phe thẳng Asaki AK-8345
Mã hàng : ASA-834-485
Giá : 155,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8349
Mã hàng : ASA-834-486
Giá : 48,000 VNĐ
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 80,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 192,950,902
Facebook
Liên hệ