XUẤT XỨ » Trung Quốc
10mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3302
Mã hàng : ASK-330-175
Giá : 9,000 VNĐ
12mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3303
Mã hàng : ASK-330-176
Giá : 11,000 VNĐ
14mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3304
Mã hàng : ASK-330-177
Giá : 16,000 VNĐ
16mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3305
Mã hàng : ASK-330-178
Giá : 18,000 VNĐ
18mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3306
Mã hàng : ASK-330-179
Giá : 21,000 VNĐ
20mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3307
Mã hàng : ASK-330-180
Giá : 23,000 VNĐ
21mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3308
Mã hàng : ASK-330-181
Giá : 23,000 VNĐ
22mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3309
Mã hàng : ASK-330-182
Giá : 24,000 VNĐ
25mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3310
Mã hàng : ASK-331-183
Giá : 22,000 VNĐ
6mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3365
Mã hàng : ASK-336-184
Giá : 8,000 VNĐ
8mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3366
Mã hàng : ASK-336-185
Giá : 11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 13,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 16,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 145,000 VNĐ
4" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-433
Mã hàng : ASK-433-189
Giá : 46,000 VNĐ
9" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-437
Mã hàng : ASK-437-190
Giá : 97,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :175 - Tổng truy cập : 189,596,265
Facebook
Liên hệ