XUẤT XỨ » Trung Quốc
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 53,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 59,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 62,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8290
Mã hàng : ASA-829-456
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8297
Mã hàng : ASA-829-457
Giá : 32,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8048
Mã hàng : ASA-804-458
Giá : 44,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8050
Mã hàng : ASA-805-459
Giá : 56,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8293
Mã hàng : ASA-829-465
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8294
Mã hàng : ASA-829-466
Giá : 32,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-303
Mã hàng : ASA-303-467
Giá : 59,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8295
Mã hàng : ASA-829-468
Giá : 32,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8363
Mã hàng : ASA-836-470
Giá : 45,000 VNĐ
5" Kìm càng cua mini Asaki AK-8291
Mã hàng : ASA-829-460
Giá : 32,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8051
Mã hàng : ASA-805-461
Giá : 45,000 VNĐ
5" Kìm cắt mini Asaki AK-8292
Mã hàng : ASA-829-462
Giá : 32,000 VNĐ
6" Kìm điện Asaki AK-8102
Mã hàng : ASA-810-463
Giá : 53,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :180 - Tổng truy cập : 192,845,706
Facebook
Liên hệ