XUẤT XỨ » Trung Quốc
380V Máy hàn que Asaki AS-357
Mã hàng : ASK-357-372
Giá : 9,493,000 VNĐ
4.0mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3543
Mã hàng : ASK-354-146
Giá : 13,000 VNĐ
4.2mm Mũi khoan sắt ,inox Asaki AK-3544
Mã hàng : ASK-354-147
Giá : 13,000 VNĐ
4.5mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3545
Mã hàng : ASK-354-148
Giá : 16,000 VNĐ
4.8mm Mũi khoan sắt, inox Asaki AK-3546
Mã hàng : ASK-354-149
Giá : 17,000 VNĐ
38mm Vít đóng dẹp Asaki AK-7194
Mã hàng : ASK-718-223
Giá : 7,000 VNĐ
30#1 Béc cắt gió đá Asaki AK-6151
Mã hàng : ASK-615-330
Giá : 29,000 VNĐ
30#2 Béc cắt gió đá Asaki AK-6152
Mã hàng : ASK-615-331
Giá : 29,000 VNĐ
30#3 Béc cắt gió đá Asaki AK-6153
Mã hàng : ASK-615-332
Giá : 29,000 VNĐ
30#1 Béc cắt gió gas Asaki AK-6145
Mã hàng : ASK-614-336
Giá : 29,000 VNĐ
30#2 Béc cắt gió gas Asaki AK-6146
Mã hàng : ASK-614-337
Giá : 29,000 VNĐ
30#3 Béc cắt gió gas Asaki AK-6147
Mã hàng : ASK-614-338
Giá : 29,000 VNĐ
3m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2678
Mã hàng : ASK-267-344
Giá : 27,000 VNĐ
3m x 16mm Thước cuộn Asaki AK-2663
Mã hàng : ASK-266-350
Giá : 27,000 VNĐ
30m Thước cuộn Asaki AK-2653
Mã hàng : ASK-265-361
Giá : 110,000 VNĐ
300mm Thước êke thủy Asaki AK-2592
Mã hàng : ASK-259-367
Giá : 93,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :64 - Tổng truy cập : 176,970,383
Facebook
Liên hệ