XUẤT XỨ » Trung Quốc
14x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00262
Mã hàng : MKT-002-539
Giá : 31,000 VNĐ
14x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00278
Mã hàng : MKT-002-540
Giá : 40,000 VNĐ
16x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-03981
Mã hàng : MKT-039-541
Giá : 37,000 VNĐ
16x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00290
Mã hàng : MKT-002-542
Giá : 44,000 VNĐ
16x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-00309
Mã hàng : MKT-003-543
Giá : 53,000 VNĐ
16x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16287
Mã hàng : MKT-162-544
Giá : 88,000 VNĐ
17x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00315
Mã hàng : MKT-003-545
Giá : 52,000 VNĐ
18x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16209
Mã hàng : MKT-162-546
Giá : 49,000 VNĐ
18x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00321
Mã hàng : MKT-003-547
Giá : 53,000 VNĐ
18x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16215
Mã hàng : MKT-162-548
Giá : 61,000 VNĐ
18x300mm Mũi khoan bê tông Makita D-00337
Mã hàng : MKT-003-549
Giá : 69,000 VNĐ
18x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-16221
Mã hàng : MKT-162-550
Giá : 75,000 VNĐ
18x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-17566
Mã hàng : MKT-175-551
Giá : 102,000 VNĐ
19x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00343
Mã hàng : MKT-003-552
Giá : 66,000 VNĐ
20x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00359
Mã hàng : MKT-003-553
Giá : 67,000 VNĐ
20x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-16259
Mã hàng : MKT-162-554
Giá : 75,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :150 - Tổng truy cập : 192,821,200
Facebook
Liên hệ