XUẤT XỨ » Trung Quốc
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-067
Mã hàng : ASA-067-012
Giá : 600,001 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-068
Mã hàng : ASA-068-013
Giá : 600,001 VNĐ
40mm Dao cắt ống PVC Asaki AK-081
Mã hàng : ASA-081-016
Giá : 90,000 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-113
Mã hàng : ASA-113-022
Giá : 91,000 VNĐ
300x17 Dưỡng đo độ dày Asaki AK-142
Mã hàng : ASA-142-028
Giá : 156,000 VNĐ
3%
40mm Dao cắt ống PVC cán bọc cao su Asaki AK-162
Mã hàng : ASA-162-029
Giá : 98,940 VNĐ
40" Thước thủy Asaki AK-253
Mã hàng : ASA-253-038
Giá : 200,000 VNĐ
48" Thước thủy Asaki AK-254
Mã hàng : ASA-254-039
Giá : 236,000 VNĐ
30m Thước cuộn Asaki AK-394
Mã hàng : ASA-374-078
Giá : 139,000 VNĐ
3m Thước cuộn lá thép Asaki AK-383
Mã hàng : ASA-383-080
Giá : 29,000 VNĐ
3m Thước cuộn lá thép Asaki AK-387
Mã hàng : ASA-387-084
Giá : 32,000 VNĐ
30m Thước cuộn Asaki AK-392
Mã hàng : ASA-392-089
Giá : 112,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-7056
Mã hàng : ASA-056-092
Giá : 19,000 VNĐ
300mm Thước ê ke vuông Asaki AK-398
Mã hàng : ASA-398-098
Giá : 64,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực Asaki AK-627
Mã hàng : ASA-627-118
Giá : 390,000 VNĐ
36" Kìm cộng lực Asaki AK-628
Mã hàng : ASA-628-119
Giá : 503,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :62 - Tổng truy cập : 176,957,801
Facebook
Liên hệ