XUẤT XỨ » Trung Quốc
1/2" Cần lắc léo Stanley 86-413
Mã hàng : STL-864-761
Giá : 306,000 VNĐ
3/4" Cần lắc léo Stanley 89-302
Mã hàng : STL-893-762
Giá : 704,000 VNĐ
1/2" Cần tự động Stanley 95-893
Mã hàng : STL-958-763
Giá : 638,000 VNĐ
3/4" Tay vặn Stanley 91-316
Mã hàng : STL-913-770
Giá : 771,000 VNĐ
40-200Nm Cần siết lực 1/2" Endura E0932
Mã hàng : END-093-497
Giá : 3,024,000 VNĐ
8” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6283
Mã hàng : ASA-628-324
Giá : 5,525,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6292
Mã hàng : ASA-629-322
Giá : 1,922,000 VNĐ
6” Êtô bàn phay mâm xoay Asaki AK-6282
Mã hàng : ASA-628-323
Giá : 3,923,000 VNĐ
4” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6290
Mã hàng : ASA-629-320
Giá : 1,041,000 VNĐ
5” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6291
Mã hàng : ASA-629-321
Giá : 1,442,000 VNĐ
3” Êtô bàn nguội Asaki AK-666
Mã hàng : ASA-666-317
Giá : 497,000 VNĐ
4” Êtô bàn nguội Asaki AK-667
Mã hàng : ASA-667-318
Giá : 610,000 VNĐ
3” Êtô bàn phay chữ thập Asaki AK-6289
Mã hàng : ASA-628-319
Giá : 833,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-668
Mã hàng : ASA-668-128
Giá : 909,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-669
Mã hàng : ASA-669-129
Giá : 1,132,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-670
Mã hàng : ASA-670-130
Giá : 1,860,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :58 - Tổng truy cập : 174,344,390
Facebook
Liên hệ