XUẤT XỨ » Trung Quốc
2mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7951
Mã hàng : ASA-795-753
Giá : 22,000 VNĐ
2.5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7952
Mã hàng : ASA-795-754
Giá : 22,000 VNĐ
3 mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7953
Mã hàng : ASA-795-755
Giá : 22,000 VNĐ
4mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7954
Mã hàng : ASA-795-756
Giá : 25,000 VNĐ
5mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7955
Mã hàng : ASA-795-757
Giá : 29,000 VNĐ
6mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7956
Mã hàng : ASA-795-758
Giá : 34,000 VNĐ
8mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7957
Mã hàng : ASA-795-759
Giá : 54,000 VNĐ
10mm Lục giác đầu bi Asaki AK-7958
Mã hàng : ASA-795-760
Giá : 67,000 VNĐ
Bộ lục giác xếp Asaki AK-7980
Mã hàng : ASA-798-761
Giá : 102,000 VNĐ
Bộ tua vít xếp Asaki AK-7981
Mã hàng : ASA-798-762
Giá : 102,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6009
Mã hàng : ASA-600-772
Giá : 20,000 VNĐ
19mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6011
Mã hàng : ASA-601-774
Giá : 23,000 VNĐ
22mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6014
Mã hàng : ASA-601-777
Giá : 32,000 VNĐ
23mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6015
Mã hàng : ASA-601-778
Giá : 35,000 VNĐ
24mm Tuýp lẻ 6 góc 1/2" Asaki AK-6016
Mã hàng : ASA-601-779
Giá : 35,000 VNĐ
17mm Tuýp lẻ 12 góc 1/2" Asaki AK-6032
Mã hàng : ASA-603-795
Giá : 20,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :196 - Tổng truy cập : 196,451,038
Facebook
Liên hệ