XUẤT XỨ » Trung Quốc
14" Kìm cắt cáp Asaki AK-8210
Mã hàng : ASA-821-503
Giá : 212,000 VNĐ
18" Kìm cắt cáp Asaki AK-8211
Mã hàng : ASA-821-504
Giá : 267,000 VNĐ
24" Kìm cắt cáp Asaki AK-8212
Mã hàng : ASA-821-505
Giá : 336,000 VNĐ
28" Kìm cắt cáp Asaki AK-8213
Mã hàng : ASA-821-506
Giá : 425,000 VNĐ
32" Kìm cắt cáp Asaki AK-8214
Mã hàng : ASA-821-507
Giá : 509,000 VNĐ
36" Kìm cắt cáp Asaki AK-8215
Mã hàng : ASA-821-508
Giá : 594,000 VNĐ
6" Kìm cắt cáp Asaki AK-8180
Mã hàng : ASA-818-509
Giá : 62,000 VNĐ
8" Kìm cắt cáp Asaki AK-8181
Mã hàng : ASA-818-510
Giá : 84,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8182
Mã hàng : ASA-818-511
Giá : 97,000 VNĐ
10" Kìm cắt cáp Asaki AK-8183
Mã hàng : ASA-818-512
Giá : 112,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8188
Mã hàng : ASA-818-513
Giá : 130,000 VNĐ
8" Kìm cắt Asaki AK-8189
Mã hàng : ASA-818-514
Giá : 143,000 VNĐ
7" Kìm mở phe 4 trong 1 Asaki AK-7020
Mã hàng : ASA-702-476
Giá : 72,000 VNĐ
7" Kìm mở phe Asaki AK-8328
Mã hàng : ASA-832-477
Giá : 58,000 VNĐ
9" Kìm mở phe Asaki AK-8330
Mã hàng : ASA-833-478
Giá : 94,000 VNĐ
7" Kìm mở phe cong Asaki AK-8335
Mã hàng : ASA-833-480
Giá : 58,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :149 - Tổng truy cập : 181,355,176
Facebook
Liên hệ