XUẤT XỨ » Trung Quốc
8.5" Kìm điện cách điện Asaki AK-8002
Mã hàng : ASA-800-433
Giá : 174,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8012
Mã hàng : ASA-801-434
Giá : 120,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8024
Mã hàng : ASA-802-435
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8026
Mã hàng : ASA-802-436
Giá : 85,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8003
Mã hàng : ASA-800-437
Giá : 136,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8005
Mã hàng : ASA-800-438
Giá : 157,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8015
Mã hàng : ASA-801-439
Giá : 127,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 73,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 139,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8018
Mã hàng : ASA-801-442
Giá : 127,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 73,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 90,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8009
Mã hàng : ASA-800-445
Giá : 141,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8011
Mã hàng : ASA-801-446
Giá : 164,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8036
Mã hàng : ASA-803-447
Giá : 59,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8038
Mã hàng : ASA-803-448
Giá : 79,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :135 - Tổng truy cập : 182,782,678
Facebook
Liên hệ