XUẤT XỨ » Trung Quốc
10" Giũa mo Asaki AK-362
Mã hàng : ASA-362-064
Giá : 68,000 VNĐ
12" Giũa mo Asaki AK-363
Mã hàng : ASA-363-065
Giá : 84,000 VNĐ
10" Giũa dẹp Asaki AK-365
Mã hàng : ASA-365-066
Giá : 73,000 VNĐ
12" Giũa dẹp Asaki AK-366
Mã hàng : ASA-366-067
Giá : 95,000 VNĐ
1/2" Đục gỗ cán nhựa Asaki AK-456
Mã hàng : ASA-456-106
Giá : 33,000 VNĐ
12" Kìm cộng lực Asaki AK-623
Mã hàng : ASA-623-114
Giá : 151,000 VNĐ
14" Kìm cộng lực Asaki AK-624
Mã hàng : ASA-624-115
Giá : 158,000 VNĐ
10" Êtô Asaki AK-671
Mã hàng : ASA-671-131
Giá : 2,845,000 VNĐ
120x300mm Cảo chữ F Asaki AK-6248
Mã hàng : ASA-248-139
Giá : 130,000 VNĐ
120x500mm Cảo chữ F Asaki AK-6250
Mã hàng : ASA-250-141
Giá : 156,000 VNĐ
120x900mm Cảo chữ F Asaki AK-6254
Mã hàng : ASA-254-145
Giá : 202,000 VNĐ
120x1500mm Cảo chữ F AK-6257
Mã hàng : ASA-257-148
Giá : 284,000 VNĐ
10" Cảo chữ C Asaki AK-6267
Mã hàng : ASA-267-156
Giá : 245,000 VNĐ
12" Cảo chữ C Asaki AK-6268
Mã hàng : ASA-268-157
Giá : 284,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng Asaki AK-1703
Mã hàng : ASA-703-218
Giá : 1,345,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :88 - Tổng truy cập : 176,013,841
Facebook
Liên hệ