XUẤT XỨ » Trung Quốc
22x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08062
Mã hàng : MKT-080-559
Giá : 110,000 VNĐ
24x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16302
Mã hàng : MKT-163-560
Giá : 128,000 VNĐ
25x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00387
Mã hàng : MKT-003-561
Giá : 117,000 VNĐ
25x350mm Mũi khoan bê tông Makita D-03311
Mã hàng : MKT-033-562
Giá : 135,000 VNĐ
26x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00393
Mã hàng : MKT-003-563
Giá : 131,000 VNĐ
26x310mm Mũi khoan bê tông Makita D-08078
Mã hàng : MKT-080-564
Giá : 131,000 VNĐ
26x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-15263
Mã hàng : MKT-152-565
Giá : 170,000 VNĐ
28x460mm Mũi khoan bê tông Makita D-16318
Mã hàng : MKT-163-566
Giá : 198,000 VNĐ
14.4V Máy bắt vít chạy pin Makita BTD134
Mã hàng : MKT-134-451
Giá : 6,699,000 VNĐ
18V Máy bắt vít chạy pin Makita BTD146
Mã hàng : MKT-146-452
Giá : 7,138,000 VNĐ
10.8V Máy cắt chạy pin Makita CC300D
Mã hàng : MKT-300-453
Giá : 4,343,000 VNĐ
10.8V Máy cưa kiếm chạy pin Makita JR102DZ
Mã hàng : MKT-102-456
Giá : 1,463,000 VNĐ
10.8V Máy cưa lọng chạy pin Makita JV100DZ
Mã hàng : MKT-100-457
Giá : 1,368,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 183,725,745
Facebook
Liên hệ