XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm nhọn Asaki AK-8005
Mã hàng : ASA-800-438
Giá : 163,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8027
Mã hàng : ASA-802-440
Giá : 67,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8006
Mã hàng : ASA-800-441
Giá : 144,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8033
Mã hàng : ASA-803-443
Giá : 70,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8035
Mã hàng : ASA-803-444
Giá : 85,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8036
Mã hàng : ASA-803-447
Giá : 56,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8038
Mã hàng : ASA-803-448
Giá : 75,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8039
Mã hàng : ASA-803-449
Giá : 58,000 VNĐ
6" Kìm cắt Asaki AK-8108
Mã hàng : ASA-810-451
Giá : 55,000 VNĐ
6" Kìm điện cách điện Asaki AK-8045
Mã hàng : ASA-804-453
Giá : 57,000 VNĐ
7" Kìm điện cách điện Asaki AK-8046
Mã hàng : ASA-804-454
Giá : 64,000 VNĐ
8" Kìm điện cách điện Asaki AK-8047
Mã hàng : ASA-804-455
Giá : 66,000 VNĐ
6" Kìm nhọn Asaki AK-8048
Mã hàng : ASA-804-458
Giá : 48,000 VNĐ
8" Kìm nhọn Asaki AK-8050
Mã hàng : ASA-805-459
Giá : 64,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8293
Mã hàng : ASA-829-465
Giá : 36,000 VNĐ
5" Kìm nhọn Asaki AK-8294
Mã hàng : ASA-829-466
Giá : 36,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 196,665,446
Facebook
Liên hệ