XUẤT XỨ » Trung Quốc
7mm Vòng miệng Endura E2207
Mã hàng : END-220-456
Giá : 20,000 VNĐ
8" Kìm điện Asaki AK-302
Mã hàng : ASA-302-210
Giá : 87,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 84,000 VNĐ
12mm Kìm cắt thủy lực Asaki AK-619
Mã hàng : ASA-619-212
Giá : 1,141,000 VNĐ
20 tấn Bộ cảo thủy lực Asaki AK-615
Mã hàng : ASA-615-213
Giá : 4,334,000 VNĐ
14” Mỏ lết răng Asaki AK-634
Mã hàng : ASA-634-214
Giá : 141,000 VNĐ
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 719,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 851,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 929,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng Asaki AK-1703
Mã hàng : ASA-703-218
Giá : 1,099,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 980,000 VNĐ
16 tấn Con đội răng Asaki AK-1705
Mã hàng : ASA-705-220
Giá : 1,406,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng Asaki AK-1706
Mã hàng : ASA-706-221
Giá : 1,556,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
Mã hàng : ASA-707-222
Giá : 1,536,000 VNĐ
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,622,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,387,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :167 - Tổng truy cập : 188,456,262
Facebook
Liên hệ