XUẤT XỨ » Trung Quốc
3.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595058
Mã hàng : BOS-260-354
Giá : 106,000 VNĐ
3.6mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595332
Mã hàng : BOS-260-355
Giá : 106,000 VNĐ
4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595059
Mã hàng : BOS-260-356
Giá : 125,000 VNĐ
4.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595060
Mã hàng : BOS-260-357
Giá : 125,000 VNĐ
4.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595333
Mã hàng : BOS-260-358
Giá : 125,000 VNĐ
4.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595061
Mã hàng : BOS-260-359
Giá : 125,000 VNĐ
4.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595334
Mã hàng : BOS-260-360
Giá : 145,000 VNĐ
5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595062
Mã hàng : BOS-260-361
Giá : 145,000 VNĐ
5.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595063
Mã hàng : BOS-260-362
Giá : 170,000 VNĐ
5.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595064
Mã hàng : BOS-260-363
Giá : 170,000 VNĐ
5.8mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595065
Mã hàng : BOS-260-364
Giá : 195,000 VNĐ
6 mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595066
Mã hàng : BOS-260-365
Giá : 195,000 VNĐ
6.2mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595067
Mã hàng : BOS-260-366
Giá : 220,000 VNĐ
6.4mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595335
Mã hàng : BOS-260-367
Giá : 220,000 VNĐ
6.5mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595068
Mã hàng : BOS-260-368
Giá : 220,000 VNĐ
6.7mm Bộ mũi khoan sắt 10 mũi HSS-G Bocsh 2608595336
Mã hàng : BOS-260-369
Giá : 259,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 187,218,957
Facebook
Liên hệ