XUẤT XỨ » Trung Quốc
9" Kìm mở phe cong Asaki AK-8351
Mã hàng : ASA-835-487
Giá : 86,000 VNĐ
13" Kìm mở phe cong Asaki AK-8352
Mã hàng : ASA-835-488
Giá : 175,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8254
Mã hàng : ASA-825-489
Giá : 72,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8255
Mã hàng : ASA-825-490
Giá : 80,000 VNĐ
10" Kìm chết Asaki AK-8258
Mã hàng : ASA-825-491
Giá : 84,000 VNĐ
11" Kìm chết chữ C Asaki AK-8266
Mã hàng : ASA-826-492
Giá : 123,000 VNĐ
7" Kìm chết Asaki AK-8260
Mã hàng : ASA-826-493
Giá : 122,000 VNĐ
4" Mỏ lết xích Asaki AK-218
Mã hàng : ASA-218-494
Giá : 836,000 VNĐ
6" Mỏ lết xích Asaki AK-219
Mã hàng : ASA-219-495
Giá : 1,048,000 VNĐ
8" Mỏ lết xích Asaki AK-220
Mã hàng : ASA-220-496
Giá : 1,260,000 VNĐ
10" Mỏ lết xích Asaki AK-221
Mã hàng : ASA-221-497
Giá : 1,686,000 VNĐ
12" Mỏ lết xích Asaki AK-222
Mã hàng : ASA-222-498
Giá : 1,898,000 VNĐ
8" Kìm cộng lực mini Asaki AK-8190
Mã hàng : ASA-819-515
Giá : 79,000 VNĐ
1" Cảo chữ C Asaki AK-6259
Mã hàng : ASA-625-516
Giá : 25,000 VNĐ
6"/40T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8668
Mã hàng : ASA-866-550
Giá : 118,000 VNĐ
6"/60T Lưỡi cắt gỗ + nhôm Asaki AK-8669
Mã hàng : ASA-866-551
Giá : 130,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :193 - Tổng truy cập : 196,338,543
Facebook
Liên hệ