XUẤT XỨ » Trung Quốc
5.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00044
Mã hàng : MKT-000-514
Giá : 20,000 VNĐ
5.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-16106
Mã hàng : MKT-161-515
Giá : 24,000 VNĐ
6x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00050
Mã hàng : MKT-000-516
Giá : 20,000 VNĐ
6x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00066
Mã hàng : MKT-000-517
Giá : 20,000 VNĐ
6.5x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00088
Mã hàng : MKT-000-518
Giá : 20,000 VNĐ
6.5x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00094
Mã hàng : MKT-000-519
Giá : 20,000 VNĐ
7x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00103
Mã hàng : MKT-001-520
Giá : 20,000 VNĐ
7x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00119
Mã hàng : MKT-001-521
Giá : 20,000 VNĐ
8x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-00125
Mã hàng : MKT-001-522
Giá : 20,000 VNĐ
8x160mm Mũi khoan bê tông Makita D-00131
Mã hàng : MKT-001-523
Giá : 20,000 VNĐ
8x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00147
Mã hàng : MKT-001-524
Giá : 27,000 VNĐ
8x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00153
Mã hàng : MKT-001-525
Giá : 30,000 VNĐ
9x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00169
Mã hàng : MKT-001-526
Giá : 27,000 VNĐ
10x110mm Mũi khoan bê tông Makita D-09117
Mã hàng : MKT-091-527
Giá : 25,000 VNĐ
10x210mm Mũi khoan bê tông Makita D-00181
Mã hàng : MKT-001-528
Giá : 27,000 VNĐ
10x260mm Mũi khoan bê tông Makita D-00197
Mã hàng : MKT-001-529
Giá : 31,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :114 - Tổng truy cập : 182,639,766
Facebook
Liên hệ