XUẤT XỨ » Trung Quốc
8" Kìm 2 lỗ Asaki AK-320
Mã hàng : ASA-320-289
Giá : 55,000 VNĐ
4%
8" Kìm điện Asaki AK-306
Mã hàng : ASA-306-041
Giá : 78,720 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-318
Mã hàng : ASA-318-047
Giá : 85,000 VNĐ
9.5" Kìm bấm Rivel Asaki AK-329
Mã hàng : ASA-329-054
Giá : 71,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-338
Mã hàng : ASA-338-057
Giá : 182,000 VNĐ
8" Kìm tuốt dây Asaki AK-339
Mã hàng : ASA-339-058
Giá : 218,000 VNĐ
9" Kìm càng cua Asaki AK-319
Mã hàng : ASA-319-211
Giá : 95,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 12 chi tiết Asaki AK-9781
Mã hàng : ASA-781-259
Giá : 402,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 22 chi tiết Asaki AK-9783
Mã hàng : ASA-783-260
Giá : 552,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 43 chi tiết Asaki AK-9788
Mã hàng : ASA-788-261
Giá : 803,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 53 chi tiết Asaki AK-9790
Mã hàng : ASA-790-262
Giá : 1,098,000 VNĐ
Bộ dụng cụ 62 chi tiết Asaki AK-9791
Mã hàng : ASA-791-263
Giá : 2,173,000 VNĐ
8” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-007 (M3220)
Mã hàng : ASA-007-417
Giá : 2,307,000 VNĐ
8” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-018 (M3220HD)
Mã hàng : ASA-018-420
Giá : 5,106,000 VNĐ
8” Máy mài bàn 2 đá Asaki AS-009 (M3020)
Mã hàng : ASA-009-422
Giá : 4,824,000 VNĐ
8" Kìm càng cua Asaki AK-8305
Mã hàng : ASA-830-474
Giá : 79,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :54 - Tổng truy cập : 177,073,097
Facebook
Liên hệ