XUẤT XỨ » Trung Quốc
5" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6295
Mã hàng : ASA-295-167
Giá : 1,785,000 VNĐ
6" Ê tô bàn chữ thập mâm xoay Asaki AK-6296
Mã hàng : ASA-296-168
Giá : 2,058,000 VNĐ
4" Êtô Asaki AK-6928
Mã hàng : ASA-928-169
Giá : 1,103,000 VNĐ
5" Êtô Asaki AK-6929
Mã hàng : ASA-929-170
Giá : 1,403,000 VNĐ
6" Êtô Asaki AK-6930
Mã hàng : ASA-930-171
Giá : 1,835,000 VNĐ
8" Êtô Asaki AK-6931
Mã hàng : ASA-931-172
Giá : 3,453,000 VNĐ
2" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6428
Mã hàng : ASA-428-173
Giá : 383,000 VNĐ
3" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6429
Mã hàng : ASA-429-174
Giá : 562,000 VNĐ
4" Ê tô kẹp ống Asaki AK-6430
Mã hàng : ASA-430-175
Giá : 956,000 VNĐ
3 tấn Đội kê Asaki AK-6300
Mã hàng : ASA-300-176
Giá : 428,000 VNĐ
6 tấn Đội kê Asaki AK-6301
Mã hàng : ASA-301-177
Giá : 720,000 VNĐ
5" Máy mài bàn Asaki AS-001 (MQD3213)
Mã hàng : ASA-001-178
Giá : 757,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-002 (MQD3215)
Mã hàng : ASA-002-179
Giá : 857,000 VNĐ
6" Máy mài bàn AS-003 (MD3215M)
Mã hàng : ASA-003-180
Giá : 1,072,000 VNĐ
6" Máy mài bàn Asaki AS-004 (MD3215)
Mã hàng : ASA-004-181
Giá : 1,407,000 VNĐ
8" Máy mài bàn Asaki AS-006 (MD3220)
Mã hàng : ASA-006-182
Giá : 1,876,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 188,221,005
Facebook
Liên hệ