XUẤT XỨ » Trung Quốc
5x75mm Vít dẹp Stanley 65-186
Mã hàng : STL-651-530
Giá : 35,000 VNĐ
6.5x100mm Vít dẹp Stanley 65-191
Mã hàng : STL-651-531
Giá : 46,000 VNĐ
8x150mm Vít dẹp Stanley 65-196
Mã hàng : STL-651-532
Giá : 69,000 VNĐ
8x250mm Vít dẹp Stanley 65-198
Mã hàng : STL-651-533
Giá : 104,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Stanley 66-133
Mã hàng : STL-661-534
Giá : 84,000 VNĐ
Bút thử điện điện tử Stanley 66-137
Mã hàng : STL-661-535
Giá : 39,000 VNĐ
4" Kìm cắt Stanley 84-036
Mã hàng : STL-840-537
Giá : 115,000 VNĐ
5" Kìm cắt Stanley 84-037
Mã hàng : STL-840-538
Giá : 129,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn cán đỏ Stanley 84-048
Mã hàng : STL-840-539
Giá : 148,000 VNĐ
5" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-049
Mã hàng : STL-840-540
Giá : 129,000 VNĐ
6" Kìm mũi nhọn mỏ cong Stanley 84-054
Mã hàng : STL-840-541
Giá : 148,000 VNĐ
6" Kìm nhọn mỏ cong Stanley 84-071
Mã hàng : STL-840-542
Giá : 125,000 VNĐ
6" Kìm tước dây Stanley 84-075
Mã hàng : STL-840-561
Giá : 129,000 VNĐ
6" Kìm càng cua Stanley 84-167
Mã hàng : STL-840-562
Giá : 153,000 VNĐ
Hộp kìm bấm cốt Stanley 84-253
Mã hàng : STL-842-605
Giá : 137,000 VNĐ
10m Thước cuộn FatMax Stanley 33-805
Mã hàng : STL-338-604
Giá : 395,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :151 - Tổng truy cập : 182,818,398
Facebook
Liên hệ