XUẤT XỨ » Trung Quốc
32mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC163201
Mã hàng : TOT-163-797
Giá : 34,000 VNĐ
32mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180321
Mã hàng : TOT-180-798
Giá : 68,000 VNĐ
35mm Mũi khoan khoét gỗ Total TAC180351
Mã hàng : TOT-180-800
Giá : 74,000 VNĐ
6mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160601
Mã hàng : TOT-160-842
Giá : 18,000 VNĐ
8mm Mũi khoan gỗ đầu dẹp Total TAC160801
Mã hàng : TOT-160-862
Giá : 18,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451001
Mã hàng : TOT-451-733
Giá : 59,000 VNĐ
10mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451002W
Mã hàng : TOT-451-734
Giá : 59,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451301
Mã hàng : TOT-451-748
Giá : 66,000 VNĐ
13mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451302W
Mã hàng : TOT-451-749
Giá : 60,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC451601
Mã hàng : TOT-451-761
Giá : 126,000 VNĐ
16mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC451602W
Mã hàng : TOT-451-762
Giá : 109,000 VNĐ
20mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC452002W
Mã hàng : TOT-452-775
Giá : 241,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (có răng cưa) Total TAC450601
Mã hàng : TOT-450-831
Giá : 52,000 VNĐ
6.5mm Đầu khoan (không răng cưa) Total TAC450602W
Mã hàng : TOT-450-832
Giá : 46,000 VNĐ
100W Mỏ hàn chì Total TET10006
Mã hàng : TOT-100-725
Giá : 165,000 VNĐ
40W Mỏ hàn chì Total TET1406
Mã hàng : TOT-140-812
Giá : 113,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :218 - Tổng truy cập : 198,042,124
Facebook
Liên hệ