XUẤT XỨ » Trung Quốc
30x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-232
Giá : 544,000 VNĐ
32x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-233
Giá : 544,000 VNĐ
36x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-234
Giá : 583,000 VNĐ
38x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-235
Giá : 635,000 VNĐ
40x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-236
Giá : 648,000 VNĐ
44x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-237
Giá : 712,000 VNĐ
46x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-238
Giá : 738,000 VNĐ
51x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-239
Giá : 777,000 VNĐ
56x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-240
Giá : 816,000 VNĐ
63x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-241
Giá : 842,000 VNĐ
66x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-242
Giá : 906,000 VNĐ
71x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-243
Giá : 971,000 VNĐ
76x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-244
Giá : 1,036,000 VNĐ
83x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-245
Giá : 1,100,000 VNĐ
89x450mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-246
Giá : 1,165,000 VNĐ
6" Dao cắt cáp Asaki AK-347
Mã hàng : ASA-347-059
Giá : 115,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :102 - Tổng truy cập : 178,233,880
Facebook
Liên hệ