XUẤT XỨ » Trung Quốc
50m Thước cuộn Asaki AK-393
Mã hàng : ASA-393-090
Giá : 139,000 VNĐ
2m Thước cuộn Asaki AK-7055
Mã hàng : ASA-055-091
Giá : 13,000 VNĐ
3m Thước cuộn Asaki AK-7056
Mã hàng : ASA-056-092
Giá : 17,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-7060
Mã hàng : ASA-060-093
Giá : 29,000 VNĐ
5m Thước cuộn Asaki AK-7061
Mã hàng : ASA-061-094
Giá : 37,000 VNĐ
5.5m Thước cuộn Asaki AK-7062
Mã hàng : ASA-062-095
Giá : 29,000 VNĐ
7.5m Thước cuộn Asaki AK-7066
Mã hàng : ASA-066-096
Giá : 47,000 VNĐ
200mm Thước Ê Ke vuông Asaki AK-396
Mã hàng : ASA-396-097
Giá : 48,000 VNĐ
300mm Thước ê ke vuông Asaki AK-398
Mã hàng : ASA-398-098
Giá : 57,000 VNĐ
18" Cưa tay cán lớn Asaki AK-445
Mã hàng : ASA-445-099
Giá : 93,000 VNĐ
20" Cưa tay cán lớn Asaki AK-446
Mã hàng : ASA-446-100
Giá : 100,000 VNĐ
22" Cưa tay cán lớn Asaki AK-447
Mã hàng : ASA-447-101
Giá : 108,000 VNĐ
18" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-449
Mã hàng : ASA-449-102
Giá : 70,000 VNĐ
20" Cưa tay cán nhỏ Asaki AK-450
Mã hàng : ASA-450-103
Giá : 73,000 VNĐ
12" Cưa sắt Asaki AK-454
Mã hàng : ASA-454-104
Giá : 58,000 VNĐ
8-12" Cưa sắt Asaki AK-455
Mã hàng : ASA-455-105
Giá : 57,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :170 - Tổng truy cập : 193,790,935
Facebook
Liên hệ