XUẤT XỨ » Trung Quốc
3.2 tấn Con đội răng Asaki AK-1700
Mã hàng : ASA-700-215
Giá : 719,000 VNĐ
5 tấn Con đội răng Asaki AK-1701
Mã hàng : ASA-701-216
Giá : 851,000 VNĐ
8 tấn Con đội răng Asaki AK-1702
Mã hàng : ASA-702-217
Giá : 929,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng Asaki AK-1703
Mã hàng : ASA-703-218
Giá : 1,099,000 VNĐ
10 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1704
Mã hàng : ASA-704-219
Giá : 980,000 VNĐ
16 tấn Con đội răng Asaki AK-1705
Mã hàng : ASA-705-220
Giá : 1,406,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng Asaki AK-1706
Mã hàng : ASA-706-221
Giá : 1,556,000 VNĐ
20 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1707
Mã hàng : ASA-707-222
Giá : 1,536,000 VNĐ
25 tấn Con đội răng Asaki AK-1708
Mã hàng : ASA-708-223
Giá : 1,622,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng Asaki AK-1709
Mã hàng : ASA-709-224
Giá : 2,387,000 VNĐ
32 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1710
Mã hàng : ASA-710-225
Giá : 2,256,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng Asaki AK-1711
Mã hàng : ASA-711-226
Giá : 4,249,000 VNĐ
50 tấn Con đội răng thấp Asaki AK-1712
Mã hàng : ASA-712-227
Giá : 4,151,000 VNĐ
100 tấn Con đội răng Asaki AK-1713
Mã hàng : ASA-713-228
Giá : 12,093,000 VNĐ
500A-600A Kìm kẹp mát Asaki AK-2021
Mã hàng : ASA-021-232
Giá : 120,000 VNĐ
600A-800A Kìm kẹp mát Asaki AK-2028
Mã hàng : ASA-028-233
Giá : 152,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :140 - Tổng truy cập : 192,699,072
Facebook
Liên hệ