XUẤT XỨ » Trung Quốc
12mm Mũi khoan kiếng Asaki AK-3303
Mã hàng : ASK-330-176
Giá : 13,000 VNĐ
10mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3367
Mã hàng : ASK-336-186
Giá : 14,000 VNĐ
12mm Mũi khoan sứ Asaki AK-3368
Mã hàng : ASK-336-187
Giá : 18,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-441
Mã hàng : ASK-441-188
Giá : 153,000 VNĐ
12" Đĩa cắt gỗ Asaki AK-442
Mã hàng : ASK-442-191
Giá : 234,000 VNĐ
1# x 38mm Vít đóng bake Asaki AK-7183
Mã hàng : ASK-718-217
Giá : 7,000 VNĐ
1# x 80mm Vít đóng bake Asaki AK-7184
Mã hàng : ASK-718-218
Giá : 13,000 VNĐ
10mm Vòng miệng Asaki AK-7644
Mã hàng : ASK-764-243
Giá : 86,000 VNĐ
11mm Vòng miệng Asaki AK-7645
Mã hàng : ASK-764-244
Giá : 88,000 VNĐ
12mm Vòng miệng Asaki AK-7646
Mã hàng : ASK-764-245
Giá : 94,000 VNĐ
13mm Vòng miệng Asaki AK-7647
Mã hàng : ASK-764-246
Giá : 98,000 VNĐ
10mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7706
Mã hàng : ASK-770-260
Giá : 118,000 VNĐ
11mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7707
Mã hàng : ASK-770-261
Giá : 125,000 VNĐ
12mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7708
Mã hàng : ASK-770-262
Giá : 124,000 VNĐ
13mm Vòng miệng tự lắc Asaki AK-7709
Mã hàng : ASK-770-263
Giá : 131,000 VNĐ
10-19mm Bộ vòng miệng tự lắc Asaki AK-7734
Mã hàng : ASK-773-277
Giá : 966,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :111 - Tổng truy cập : 175,865,240
Facebook
Liên hệ