XUẤT XỨ » Trung Quốc
36x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-201
Giá : 544,000 VNĐ
38x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-202
Giá : 609,000 VNĐ
40x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-203
Giá : 648,000 VNĐ
44x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-204
Giá : 673,000 VNĐ
46x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-205
Giá : 686,000 VNĐ
51x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-206
Giá : 712,000 VNĐ
56x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-207
Giá : 764,000 VNĐ
63x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-208
Giá : 803,000 VNĐ
66x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-209
Giá : 842,000 VNĐ
71x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-210
Giá : 880,000 VNĐ
76x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-211
Giá : 932,000 VNĐ
83x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-212
Giá : 971,000 VNĐ
89x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-213
Giá : 1,023,000 VNĐ
96x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-214
Giá : 1,100,000 VNĐ
102x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-215
Giá : 1,126,000 VNĐ
108x350mm Mũi khoan rút lõi bê tông DCA
Mã hàng : DCA-000-216
Giá : 1,165,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :53 - Tổng truy cập : 178,105,018
Facebook
Liên hệ