XUẤT XỨ » Thái Lan
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã hàng : IND-001-222
Giá : 105,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt (08 Series) G03
Mã hàng : IND-003-224
Giá : 126,000 VNĐ
6.5" Kìm mũi nhọn (08 Series) G05
Mã hàng : IND-005-226
Giá : 119,000 VNĐ
6.5" Kìm điện (08 Series) G06
Mã hàng : IND-006-227
Giá : 113,000 VNĐ
22" Cưa tay GX22
Mã hàng : IND-022-085
Giá : 217,000 VNĐ
24" Cưa tay GX24
Mã hàng : IND-024-086
Giá : 236,000 VNĐ
26" Cưa tay GX26
Mã hàng : IND-026-087
Giá : 268,000 VNĐ
16 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H27
Mã hàng : IND-027-183
Giá : 151,000 VNĐ
8 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H28
Mã hàng : IND-028-182
Giá : 101,000 VNĐ
10%
10" Đục sắt mũi nhọn H53
Mã hàng : IND-053-082
Giá : 113,400 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã hàng : IND-054-083
Giá : 126,000 VNĐ
10%
6" Khung cưa kim loại Mini H57
Mã hàng : IND-057-088
Giá : 43,200 VNĐ
10%
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
Mã hàng : IND-058-089
Giá : 18,900 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã hàng : IND-059-090
Giá : 21,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã hàng : IND-061-078
Giá : 132,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã hàng : IND-062-080
Giá : 132,000 VNĐ
4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 184,930,490
Facebook
Liên hệ