XUẤT XỨ » Thái Lan
12mm Đục gỗ cán nhựa AC11
Mã hàng : IND-011-097
Giá : 119,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cán nhựa AC15
Mã hàng : IND-015-101
Giá : 133,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cán nhựa AC12
Mã hàng : IND-012-098
Giá : 119,000 VNĐ
20mm Đục gỗ cán nhựa AC13
Mã hàng : IND-013-099
Giá : 126,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cán nhựa AC14
Mã hàng : IND-014-100
Giá : 126,000 VNĐ
16 oz Búa cao su cán nhựa AM41
Mã hàng : IND-041-243
Giá : 124,000 VNĐ
24 oz Búa cao su cán nhựa AM42
Mã hàng : IND-041-244
Giá : 153,000 VNĐ
16 oz Búa nhổ đinh AM89
Mã hàng : IND-089-188
Giá : 131,000 VNĐ
8 oz Búa nhổ đinh AM99
Mã hàng : IND-099-189
Giá : 113,000 VNĐ
6 Lưỡi cưa nhỏ B25
Mã hàng : IND-025-052
Giá : 19,000 VNĐ
Bộ mũi khoan 9 cái BTH9
Mã hàng : IND-009-221
Giá : 77,000 VNĐ
24" Kìm cộng lực 14324C
Mã hàng : IND-324-123
Giá : 444,000 VNĐ
Khung cưa nhỏ C038
Mã hàng : IND-038-051
Giá : 37,000 VNĐ
9" Kìm cắt C041
Mã hàng : IND-041-233
Giá : 64,000 VNĐ
10" Thước ê ke vuông C055
Mã hàng : IND-055-147
Giá : 50,000 VNĐ
12" Thước ê ke vuông C056
Mã hàng : IND-056-148
Giá : 68,000 VNĐ
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :145 - Tổng truy cập : 194,104,054
Facebook
Liên hệ