XUẤT XỨ » Thái Lan
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-616GF
Mã hàng : QHT-616-066
Giá : 389,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-16
Mã hàng : QHT-016-070
Giá : 372,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse pin HS-05WF
Mã hàng : QHT-005-072
Giá : 248,000 VNĐ
2.5mm2 Kiềm bấm cosse tròn DN-02C
Mã hàng : QHT-002-073
Giá : 207,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse trần DN-06
Mã hàng : QHT-006-074
Giá : 207,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần AN-03C
Mã hàng : QHT-003-024
Giá : 233,000 VNĐ
240mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-245B
Mã hàng : QHT-245-077
Giá : 1,820,000 VNĐ
Kiềm tuốt dây điện LS-700D
Mã hàng : QHT-700-078
Giá : 79,000 VNĐ
Kiềm tuốt dây tín hiệu LS-H518A
Mã hàng : QHT-518-079
Giá : 150,000 VNĐ
100 x 2 x 16mm Đá cắt kim loại MB
Mã hàng : KNV-100-003
Giá : 8,000 VNĐ
100 x 2 x 16mm Đá mài kim loại MB
Mã hàng : KNV-100-005
Giá : 11,000 VNĐ
125 x 2 x 22mm Đá mài kim loại MB
Mã hàng : KNV-125-044
Giá : 14,000 VNĐ
150 x 6 x 22mm Đá mài kim loại MB
Mã hàng : KNV-150-045
Giá : 17,000 VNĐ
180 x 6 x 22mm Đá mài kim loại MB
Mã hàng : KNV-180-046
Giá : 19,000 VNĐ
180 x 6 x 22mm Đá mài kim loại & inox Advance
Mã hàng : KNV-180-039
Giá : 33,000 VNĐ
180 x 6 x 22mm Đá mài kim loại Advance
Mã hàng : KNV-180-043
Giá : 27,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :204 - Tổng truy cập : 185,953,915
Facebook
Liên hệ