XUẤT XỨ » Thái Lan
180 x 6 x 22mm Đá mài kim loại & inox Advance
Mã hàng : KNV-180-039
Giá : 34,000 VNĐ
405 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại Advance
Mã hàng : KNV-405-032
Giá : 64,000 VNĐ
125 x 2 x 22mm Đá cắt kim loại & inox Advance
Mã hàng : KNV-125-019
Giá : 20,000 VNĐ
125 x 6 x 22mm Đá mài kim loại & inox Advance
Mã hàng : KNV-125-036
Giá : 22,000 VNĐ
125 x 6 x 22mm Đá mài kim loại Advance
Mã hàng : KNV-125-041
Giá : 17,000 VNĐ
150 x 6 x 22mm Đá mài kim loại Advance
Mã hàng : KNV-150-042
Giá : 23,000 VNĐ
4.5" Tô vít bake có thể đóng A205
Mã hàng : IND-205-211
Giá : 73,000 VNĐ
4.5" Tô vít dẹp có thể đóng A206
Mã hàng : IND-206-215
Giá : 73,000 VNĐ
5.5" Tô vít bake có thể đóng A207
Mã hàng : IND-207-212
Giá : 80,000 VNĐ
5.5" Tô vít dẹp có thể đóng A208
Mã hàng : IND-208-216
Giá : 80,000 VNĐ
4" Tô vít 2 đầu AB28
Mã hàng : IND-028-218
Giá : 88,000 VNĐ
Bộ tô vít AB436
Mã hàng : IND-436-217
Giá : 268,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cán trong AC02
Mã hàng : IND-002-109
Giá : 146,000 VNĐ
20mm Đục gỗ cán trong AC03
Mã hàng : IND-003-110
Giá : 153,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cán trong AC04
Mã hàng : IND-004-111
Giá : 168,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cán trong AC05
Mã hàng : IND-005-112
Giá : 175,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :155 - Tổng truy cập : 193,959,563
Facebook
Liên hệ