XUẤT XỨ » Thái Lan
14" Kìm cộng lực 14314C
Mã hàng : IND-314-121
Giá : 224,000 VNĐ
18" Kìm cộng lực 14318C
Mã hàng : IND-318-122
Giá : 274,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực 14330C
Mã hàng : IND-330-124
Giá : 548,000 VNĐ
10%
36" Kìm cộng lực 14336C
Mã hàng : IND-336-125
Giá : 646,200 VNĐ
3" Tô vít 2 đầu A27
Mã hàng : IND-027-262
Giá : 48,000 VNĐ
4" Tô vít 2 đầu A28
Mã hàng : IND-028-263
Giá : 57,000 VNĐ
Bộ mũi bắn vít 2 đầu A29
Mã hàng : IND-029-181
Giá : 66,000 VNĐ
10" Cưa sắt A48
Mã hàng : IND-048-084
Giá : 132,000 VNĐ
7.5" Tô vít thử điện A50
Mã hàng : IND-050-206
Giá : 70,000 VNĐ
8" Mỏ lếch A80
Mã hàng : IND-080-015
Giá : 121,000 VNĐ
1.5" Tô vít 2 đầu A81
Mã hàng : IND-081-264
Giá : 59,000 VNĐ
10" Mỏ lếch A90
Mã hàng : IND-090-016
Giá : 151,000 VNĐ
12" Mỏ lếch A94
Mã hàng : IND-094-017
Giá : 226,000 VNĐ
3.5" Tô vít bake có thể đóng A203
Mã hàng : IND-203-210
Giá : 63,000 VNĐ
Đồng hồ vạn năng Kyoritsu 1110
Mã hàng : KRS-111-019
Giá : 1,257,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2003A
Mã hàng : KRS-200-002
Giá : 4,343,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :210 - Tổng truy cập : 184,712,736
Facebook
Liên hệ