XUẤT XỨ » Thái Lan
Bộ mũi bắn vít 2 đầu A29
Mã hàng : IND-029-181
Giá : 66,000 VNĐ
10" Cưa sắt A48
Mã hàng : IND-048-084
Giá : 132,000 VNĐ
7.5" Tô vít thử điện A50
Mã hàng : IND-050-206
Giá : 70,000 VNĐ
8" Mỏ lếch A80
Mã hàng : IND-080-015
Giá : 121,000 VNĐ
1.5" Tô vít 2 đầu A81
Mã hàng : IND-081-264
Giá : 59,000 VNĐ
10" Mỏ lếch A90
Mã hàng : IND-090-016
Giá : 151,000 VNĐ
12" Mỏ lếch A94
Mã hàng : IND-094-017
Giá : 226,000 VNĐ
3.5" Tô vít bake có thể đóng A203
Mã hàng : IND-203-210
Giá : 63,000 VNĐ
7" Dao cắt 10099C
Mã hàng : IND-099-040
Giá : 119,000 VNĐ
12" Kìm cộng lực 14312C
Mã hàng : IND-312-120
Giá : 209,000 VNĐ
9mm Dao cắt có 3 lưỡi dự phòng 15157S
Mã hàng : IND-157-045
Giá : 52,000 VNĐ
10%
25mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng 15159C
Mã hàng : IND-159-046
Giá : 102,600 VNĐ
18mm Dao cắt 5 lưỡi dự phòng 15258
Mã hàng : IND-258-047
Giá : 70,000 VNĐ
30m Thước cuộn 34265C
Mã hàng : IND-265-038
Giá : 184,000 VNĐ
50m Thước cuộn 34266C
Mã hàng : IND-266-039
Giá : 240,000 VNĐ
800 g Rìu cán nhựa CM034
Mã hàng : IND-034-193
Giá : 191,000 VNĐ
1 2 3 4 5 6 7
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :139 - Tổng truy cập : 186,149,758
Facebook
Liên hệ