XUẤT XỨ » Thái Lan
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : QHT-500-033
Giá : 1,196,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHT-022-034
Giá : 101,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHT-109-035
Giá : 47,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã hàng : QHT-038-036
Giá : 117,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã hàng : QHT-060-029
Giá : 134,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHT-206-037
Giá : 84,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp PG-5
Mã hàng : QHT-005-038
Giá : 813,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp LS-700B
Mã hàng : QHT-700-039
Giá : 142,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-104C
Mã hàng : QHT-104-040
Giá : 59,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-A318
Mã hàng : QHT-318-042
Giá : 196,000 VNĐ
Dao cắt cáp LS-52
Mã hàng : QHT-052-044
Giá : 147,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-1
Mã hàng : QHT-251-045
Giá : 84,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-4
Mã hàng : QHT-254-001
Giá : 86,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-5
Mã hàng : QHT-255-046
Giá : 86,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-3
Mã hàng : QHT-253-047
Giá : 84,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-38
Mã hàng : QHT-038-048
Giá : 890,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 184,986,735
Facebook
Liên hệ