XUẤT XỨ » Thái Lan
12mm Mũi khoan bê tông HD12
Mã hàng : IND-012-159
Giá : 35,000 VNĐ
15mm Mũi khoan bê tông HD15
Mã hàng : IND-015-162
Giá : 39,000 VNĐ
5mm Mũi khoan bê tông HD03
Mã hàng : IND-003-151
Giá : 11,000 VNĐ
10mm Mũi khoan bê tông HD08
Mã hàng : IND-008-156
Giá : 24,000 VNĐ
8mm Mũi khoan bê tông HD07
Mã hàng : IND-007-155
Giá : 19,000 VNĐ
4mm Mũi khoan bê tông HD02
Mã hàng : IND-002-150
Giá : 11,000 VNĐ
16mm Mũi khoan bê tông HD16
Mã hàng : IND-016-163
Giá : 39,000 VNĐ
11mm Mũi khoan bê tông HD11
Mã hàng : IND-011-158
Giá : 35,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan bê tông HD04
Mã hàng : IND-004-152
Giá : 11,000 VNĐ
14mm Mũi khoan bê tông HD14
Mã hàng : IND-014-161
Giá : 39,000 VNĐ
7mm Mũi khoan bê tông HD06
Mã hàng : IND-006-154
Giá : 15,000 VNĐ
16mm Đục gỗ cán trong AC02
Mã hàng : IND-002-109
Giá : 146,000 VNĐ
20mm Đục gỗ cán trong AC03
Mã hàng : IND-003-110
Giá : 153,000 VNĐ
22mm Đục gỗ cán trong AC04
Mã hàng : IND-004-111
Giá : 168,000 VNĐ
25mm Đục gỗ cán trong AC05
Mã hàng : IND-005-112
Giá : 175,000 VNĐ
Đục gỗ cán gỗ C113
Mã hàng : IND-113-269
Giá : 64,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :163 - Tổng truy cập : 180,301,099
Facebook
Liên hệ