XUẤT XỨ » Thái Lan
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã hàng : QHT-060-029
Giá : 134,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHT-206-037
Giá : 84,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp PG-5
Mã hàng : QHT-005-038
Giá : 813,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp LS-700B
Mã hàng : QHT-700-039
Giá : 142,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-104C
Mã hàng : QHT-104-040
Giá : 59,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-A318
Mã hàng : QHT-318-042
Giá : 196,000 VNĐ
Dao cắt cáp LS-52
Mã hàng : QHT-052-044
Giá : 147,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-1
Mã hàng : QHT-251-045
Giá : 84,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-4
Mã hàng : QHT-254-001
Giá : 86,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-5
Mã hàng : QHT-255-046
Giá : 86,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-3
Mã hàng : QHT-253-047
Giá : 84,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-38
Mã hàng : QHT-038-048
Giá : 890,000 VNĐ
95mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-80
Mã hàng : QHT-080-049
Giá : 1,254,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-150
Mã hàng : QHT-150-050
Giá : 1,658,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse trần DH-150
Mã hàng : QHT-150-051
Giá : 2,345,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-120
Mã hàng : QHT-120-052
Giá : 1,173,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :146 - Tổng truy cập : 184,744,325
Facebook
Liên hệ