XUẤT XỨ » Thái Lan
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-104C
Mã hàng : QHT-104-040
Giá : 62,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-A318
Mã hàng : QHT-318-042
Giá : 208,000 VNĐ
Dao cắt cáp LS-52
Mã hàng : QHT-052-044
Giá : 155,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-1
Mã hàng : QHT-251-045
Giá : 88,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-4
Mã hàng : QHT-254-001
Giá : 91,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-5
Mã hàng : QHT-255-046
Giá : 91,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-3
Mã hàng : QHT-253-047
Giá : 88,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-38
Mã hàng : QHT-038-048
Giá : 946,000 VNĐ
95mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-80
Mã hàng : QHT-080-049
Giá : 1,333,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần ST-150
Mã hàng : QHT-150-050
Giá : 1,763,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse trần DH-150
Mã hàng : QHT-150-051
Giá : 2,493,000 VNĐ
120mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-120
Mã hàng : QHT-120-052
Giá : 1,247,000 VNĐ
240mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-240
Mã hàng : QHT-240-053
Giá : 1,247,000 VNĐ
300mm2 Kiềm bấm cosse thủy lực YQK-300
Mã hàng : QHT-300-054
Giá : 1,247,000 VNĐ
Kiềm bấm thiết bị đầu cuối (đầu vuông) C-0816
Mã hàng : QHT-081-055
Giá : 692,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :137 - Tổng truy cập : 188,474,422
Facebook
Liên hệ