XUẤT XỨ » Thái Lan
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã hàng : QHT-125-031
Giá : 351,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã hàng : QHT-250-032
Giá : 483,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : QHT-500-033
Giá : 1,272,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHT-022-034
Giá : 106,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHT-109-035
Giá : 49,000 VNĐ
38 mm2 Kiềm cắt cáp LK-38A
Mã hàng : QHT-038-036
Giá : 123,000 VNĐ
60 mm2 Kiềm cắt cáp LK-60A
Mã hàng : QHT-060-029
Giá : 141,000 VNĐ
35 mm2 Kiềm cắt cáp LS-206
Mã hàng : QHT-206-037
Giá : 88,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp PG-5
Mã hàng : QHT-005-038
Giá : 864,000 VNĐ
Kiềm tuốt cáp LS-700B
Mã hàng : QHT-700-039
Giá : 150,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-104C
Mã hàng : QHT-104-040
Giá : 62,000 VNĐ
Kiềm cắt và tuốt cáp LS-A318
Mã hàng : QHT-318-042
Giá : 208,000 VNĐ
Dao cắt cáp LS-52
Mã hàng : QHT-052-044
Giá : 155,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-1
Mã hàng : QHT-251-045
Giá : 88,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-4
Mã hàng : QHT-254-001
Giá : 91,000 VNĐ
Dao cắt cáp LY25-5
Mã hàng : QHT-255-046
Giá : 91,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :157 - Tổng truy cập : 193,867,706
Facebook
Liên hệ