XUẤT XỨ » Thái Lan
8" Kéo cắt cành P35
Mã hàng : IND-035-050
Giá : 126,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi nhọn CRV H63
Mã hàng : IND-063-079
Giá : 160,000 VNĐ
10%
10" Đục sắt mũi nhọn H53
Mã hàng : IND-053-082
Giá : 119,700 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã hàng : IND-054-083
Giá : 133,000 VNĐ
10%
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
Mã hàng : IND-058-089
Giá : 19,800 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã hàng : IND-059-090
Giá : 22,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã hàng : IND-061-078
Giá : 140,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã hàng : IND-062-080
Giá : 140,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã hàng : IND-064-081
Giá : 160,000 VNĐ
9mm Lưỡi dao cắt 10 cái H609
Mã hàng : IND-609-042
Giá : 13,000 VNĐ
18mm Lưỡi dao cắt 10 cái H608
Mã hàng : IND-608-014
Giá : 19,000 VNĐ
25mm Lưỡi dao cắt 10 cái H126
Mã hàng : IND-126-044
Giá : 79,000 VNĐ
12mm Mũi khoan bê tông HD13
Mã hàng : IND-013-160
Giá : 35,000 VNĐ
6mm Mũi khoan bê tông HD05
Mã hàng : IND-005-153
Giá : 13,000 VNĐ
3mm Mũi khoan bê tông HD01
Mã hàng : IND-001-149
Giá : 10,000 VNĐ
9mm Mũi khoan bê tông HD10
Mã hàng : IND-010-157
Giá : 19,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :146 - Tổng truy cập : 180,250,175
Facebook
Liên hệ