XUẤT XỨ » Thái Lan
100 x 2 x 16mm Đá mài kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-100-008
Giá : 10,000 VNĐ
125 x 2 x 22mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-125-022
Giá : 14,000 VNĐ
125x 2 x 22mm Đá mài kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-125-040
Giá : 17,000 VNĐ
305 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-305-023
Giá : 33,000 VNĐ
355 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-355-024
Giá : 61,000 VNĐ
405 x 3.2 x 25.4mm Đá cắt kim loại & inox NKK
Mã hàng : KNV-405-025
Giá : 58,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-6
Mã hàng : QHT-006-068
Giá : 207,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn LY-03C
Mã hàng : QHT-003-002
Giá : 250,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse tròn, cosse pin LY-06WF2C
Mã hàng : QHT-006-003
Giá : 250,000 VNĐ
8mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-8
Mã hàng : QHT-008-069
Giá : 207,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-03B
Mã hàng : QHT-003-005
Giá : 250,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-04WF
Mã hàng : QHT-004-006
Giá : 250,000 VNĐ
38mm2 Kiềm bấm cosse tròn trần LS-38
Mã hàng : QHT-038-067
Giá : 372,000 VNĐ
10mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-10WF
Mã hàng : QHT-010-008
Giá : 250,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-16WF
Mã hàng : QHT-016-009
Giá : 250,000 VNĐ
2.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-26TW
Mã hàng : QHT-026-010
Giá : 250,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :121 - Tổng truy cập : 185,941,899
Facebook
Liên hệ