XUẤT XỨ » Thái Lan
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-16WF
Mã hàng : QHT-016-009
Giá : 265,000 VNĐ
2.0  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-26TW
Mã hàng : QHT-026-010
Giá : 265,000 VNĐ
1.25 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đai bằng nhôm LS-03
Mã hàng : QHT-003-025
Giá : 183,000 VNĐ
25 - 50  mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-2550GF
Mã hàng : QHT-255-012
Giá : 265,000 VNĐ
35mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LY-1035GF
Mã hàng : QHT-103-013
Giá : 265,000 VNĐ
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã hàng : QHT-006-017
Giá : 183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã hàng : QHT-004-015
Giá : 183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã hàng : QHT-051-018
Giá : 265,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã hàng : QHT-616-019
Giá : 265,000 VNĐ
0.6mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối nhựa LY-103
Mã hàng : QHT-103-022
Giá : 265,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LS-30J
Mã hàng : QHT-030-007
Giá : 183,000 VNĐ
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã hàng : QHT-050-075
Giá : 526,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã hàng : QHT-150-076
Giá : 1,404,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã hàng : QHT-030-004
Giá : 412,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã hàng : QHT-030-030
Giá : 308,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :140 - Tổng truy cập : 193,895,823
Facebook
Liên hệ