XUẤT XỨ » Thái Lan
4mm Mũi khoan bê tông HD02
Mã hàng : IND-002-150
Giá : 11,000 VNĐ
16mm Mũi khoan bê tông HD16
Mã hàng : IND-016-163
Giá : 39,000 VNĐ
11mm Mũi khoan bê tông HD11
Mã hàng : IND-011-158
Giá : 35,000 VNĐ
5.5mm Mũi khoan bê tông HD04
Mã hàng : IND-004-152
Giá : 11,000 VNĐ
14mm Mũi khoan bê tông HD14
Mã hàng : IND-014-161
Giá : 39,000 VNĐ
7mm Mũi khoan bê tông HD06
Mã hàng : IND-006-154
Giá : 15,000 VNĐ
5 x 180mm Bộ giũa 6 chi tiết
Mã hàng : MIS-000-809
Giá : 200,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco LB52
Mã hàng : MIS-026-545
Giá : 45,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco RB26
Mã hàng : MIS-026-548
Giá : 37,000 VNĐ
2.6mm Que hàn Kobeco VP54
Mã hàng : MIS-026-552
Giá : 35,000 VNĐ
3.2mm Que hàn Kobeco LB52
Mã hàng : MIS-032-546
Giá : 42,000 VNĐ
3.2mm Que hàn Kobeco RB26
Mã hàng : MIS-032-549
Giá : 36,000 VNĐ
3.2mm Que hàn Kobeco VP54
Mã hàng : MIS-026-553
Giá : 33,000 VNĐ
4.0mm Que hàn Kobeco LB52
Mã hàng : MIS-040-547
Giá : 41,000 VNĐ
4.0mm Que hàn Kobeco RB26
Mã hàng : MIS-040-550
Giá : 35,000 VNĐ
4.0mm Que hàn Kobeco VP54
Mã hàng : MIS-026-554
Giá : 39,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :224 - Tổng truy cập : 195,430,593
Facebook
Liên hệ