XUẤT XỨ » Thái Lan
0.5 ~ 2.5 mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin, cosse tròn LS-06WF2C
Mã hàng : QHT-006-017
Giá : 183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin LS-04WF
Mã hàng : QHT-004-015
Giá : 183,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-0510TD
Mã hàng : QHT-051-018
Giá : 265,000 VNĐ
16mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LY-616TD
Mã hàng : QHT-616-019
Giá : 265,000 VNĐ
0.6mm2 Kiềm bấm đầu cosse nối nhựa LY-103
Mã hàng : QHT-103-022
Giá : 265,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse trần LS-30J
Mã hàng : QHT-030-007
Giá : 183,000 VNĐ
6 ~ 50 mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-50B
Mã hàng : QHT-050-075
Giá : 526,000 VNĐ
150mm2 Kiềm bấm cosse trần LX-150B
Mã hàng : QHT-150-076
Giá : 1,404,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm đầu cosse pin S-30J
Mã hàng : QHT-030-004
Giá : 412,000 VNĐ
6mm2 Kiềm bấm cosse tròn AP-30J
Mã hàng : QHT-030-030
Giá : 308,000 VNĐ
125 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-125
Mã hàng : QHT-125-031
Giá : 351,000 VNĐ
250 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-250
Mã hàng : QHT-250-032
Giá : 483,000 VNĐ
500 mm2 Kiềm cắt cáp LSK-500
Mã hàng : QHT-500-033
Giá : 1,272,000 VNĐ
22 mm2 Kiềm cắt cáp LK-22A
Mã hàng : QHT-022-034
Giá : 106,000 VNĐ
1.3 mm Kiềm cắt dây đồng LS-1091
Mã hàng : QHT-109-035
Giá : 49,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :117 - Tổng truy cập : 180,195,694
Facebook
Liên hệ