XUẤT XỨ » Thái Lan
10" Kìm mỏ quạ K150
Mã hàng : IND-150-229
Giá : 168,000 VNĐ
10%
Bộ kìm mở phanh trong/ ngoài 4 cái KK401
Mã hàng : IND-401-219
Giá : 81,900 VNĐ
14" Kìm cộng lực 14314C
Mã hàng : IND-314-121
Giá : 237,000 VNĐ
18" Kìm cộng lực 14318C
Mã hàng : IND-318-122
Giá : 291,000 VNĐ
30" Kìm cộng lực 14330C
Mã hàng : IND-330-124
Giá : 582,000 VNĐ
10%
36" Kìm cộng lực 14336C
Mã hàng : IND-336-125
Giá : 685,800 VNĐ
12" Kìm cộng lực 14312C
Mã hàng : IND-312-120
Giá : 222,000 VNĐ
4%
1/32 Đột lỗ 58912
Mã hàng : IND-912-071
Giá : 48,000 VNĐ
5" Kìm chết A13
Mã hàng : IND-013-238
Giá : 119,000 VNĐ
24" Kìm cộng lực 14324C
Mã hàng : IND-324-123
Giá : 444,000 VNĐ
9" Kìm cắt C041
Mã hàng : IND-041-233
Giá : 64,000 VNĐ
10" Kìm chết K10
Mã hàng : IND-010-240
Giá : 140,000 VNĐ
10%
7.5" Kìm điện (08 Series) G07
Mã hàng : IND-007-228
Giá : 119,700 VNĐ
6.5" Kìm cắt (08 Series) G02
Mã hàng : IND-002-223
Giá : 126,000 VNĐ
5.5" Kìm cắt (08 Series) G01
Mã hàng : IND-001-222
Giá : 111,000 VNĐ
7.5" Kìm cắt (08 Series) G03
Mã hàng : IND-003-224
Giá : 133,000 VNĐ
Nhãn hiệu
Đang online :155 - Tổng truy cập : 180,312,661
Facebook
Liên hệ