XUẤT XỨ » Thái Lan
10%
10" Đục sắt mũi nhọn H53
Mã hàng : IND-053-082
Giá : 113,400 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã hàng : IND-054-083
Giá : 126,000 VNĐ
10%
6" Khung cưa kim loại Mini H57
Mã hàng : IND-057-088
Giá : 43,200 VNĐ
10%
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
Mã hàng : IND-058-089
Giá : 18,900 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã hàng : IND-059-090
Giá : 21,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã hàng : IND-061-078
Giá : 132,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã hàng : IND-062-080
Giá : 132,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã hàng : IND-064-081
Giá : 151,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435 U2ST
Mã hàng : HDN-435-009
Giá : 6,692,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos MK9
Mã hàng : IND-009-220
Giá : 113,000 VNĐ
3.5" Tô vít dẹp có thể đóng A204
Mã hàng : IND-204-214
Giá : 63,000 VNĐ
9mm Lưỡi dao cắt 10 cái H609
Mã hàng : IND-609-042
Giá : 14,000 VNĐ
18mm Lưỡi dao cắt 10 cái H608
Mã hàng : IND-608-014
Giá : 19,000 VNĐ
25mm Lưỡi dao cắt 10 cái H126
Mã hàng : IND-126-044
Giá : 75,000 VNĐ
2lb Búa gò HM31
Mã hàng : IND-031-255
Giá : 151,000 VNĐ
6" Kìm cắt (K Series) K02
Mã hàng : IND-002-230
Giá : 119,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :175 - Tổng truy cập : 186,966,596
Facebook
Liên hệ