XUẤT XỨ » Thái Lan
24" Cưa tay GX24
Mã hàng : IND-024-086
Giá : 250,000 VNĐ
26" Cưa tay GX26
Mã hàng : IND-026-087
Giá : 284,000 VNĐ
16 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H27
Mã hàng : IND-027-183
Giá : 160,000 VNĐ
8 oz Búa nhổ đinh cán gỗ H28
Mã hàng : IND-028-182
Giá : 106,000 VNĐ
10%
10" Đục sắt mũi nhọn H53
Mã hàng : IND-053-082
Giá : 119,700 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp H54
Mã hàng : IND-054-083
Giá : 133,000 VNĐ
10%
6" Khung cưa kim loại Mini H57
Mã hàng : IND-057-088
Giá : 45,000 VNĐ
10%
24T Bộ lưỡi cưa 3 cái H58
Mã hàng : IND-058-089
Giá : 19,800 VNĐ
18T Bộ lưỡi cưa 3 cái H59
Mã hàng : IND-059-090
Giá : 22,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi nhọn CRV H61
Mã hàng : IND-061-078
Giá : 140,000 VNĐ
8" Đục sắt mũi dẹp CRV H62
Mã hàng : IND-062-080
Giá : 140,000 VNĐ
10" Đục sắt mũi dẹp CRV H64
Mã hàng : IND-064-081
Giá : 160,000 VNĐ
Máy cắt cỏ cầm tay Honda UMK 435 U2ST
Mã hàng : HDN-435-009
Giá : 7,118,000 VNĐ
8" Kìm bấm cos MK9
Mã hàng : IND-009-220
Giá : 119,000 VNĐ
3.5" Tô vít dẹp có thể đóng A204
Mã hàng : IND-204-214
Giá : 66,000 VNĐ
9mm Lưỡi dao cắt 10 cái H609
Mã hàng : IND-609-042
Giá : 13,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :154 - Tổng truy cập : 192,711,824
Facebook
Liên hệ