x

HGLock

XUẤT XỨ » Nhật Bản
8" Kìm tuốt dây tự động Fujiya PP707A-200
Mã hàng : FUJ-707-158
Giá : 783,000 VNĐ
18V Máy vặn bu lông dùng pin Makita BTW251RFE
Mã hàng : MKT-251-289
Giá : 10,903,000 VNĐ
12mm Máy phay gỗ Makita 3612BR
Mã hàng : MKT-361-019
Giá : 7,074,000 VNĐ
100m Thước cuộn thép Tajima ETNA0MW1A03
Mã hàng : TJM-030-001
Giá : 3,417,000 VNĐ
10m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS10
Mã hàng : TJM-100-002
Giá : 171,000 VNĐ
20m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS20
Mã hàng : TJM-200-003
Giá : 254,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS30
Mã hàng : TJM-300-004
Giá : 368,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYS50
Mã hàng : TJM-500-005
Giá : 539,000 VNĐ
30m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR30
Mã hàng : TJM-300-006
Giá : 399,000 VNĐ
50m Thước cuộn sợi thuỷ tinh Tajima SYR50
Mã hàng : TJM-500-007
Giá : 539,000 VNĐ
10m Thước cuộn thép Tajima EPK-10
Mã hàng : TJM-100-008
Giá : 227,000 VNĐ
20m Thước cuộn thép Tajima EPK-20
Mã hàng : TJM-200-009
Giá : 358,000 VNĐ
30m Thước cuộn thép Tajima EPK-30
Mã hàng : TJM-300-010
Giá : 479,000 VNĐ
2m Thước cuộn Tajima L13-20
Mã hàng : TJM-200-011
Giá : 76,000 VNĐ
3m Thước cuộn Tajima H6P30MY
Mã hàng : TJM-030-012
Giá : 108,000 VNĐ
5m Thước cuộn Tajima H6P50MY
Mã hàng : TJM-050-013
Giá : 140,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :130 - Tổng truy cập : 179,153,811
Facebook
Liên hệ