XUẤT XỨ » Nhật Bản
8" Thước cặp đồng hồ Mitutoyo 505-733
Mã hàng : MTO-505-334
Giá : 2,344,000 VNĐ
1m Thước lá gấp Shinwa 63770
Mã hàng : SHI-637-011
Giá : 899,000 VNĐ
Bộ tarô ren trong và ren ngoài 40 chi tiết
Mã hàng : MIS-000-715
Giá : 1,667,000 VNĐ
25mm2 Kìm bấm cos MH-22
Mã hàng : MIS-022-680
Giá : 492,000 VNĐ
25x50cm Thước eke vuông Shinwa 11481
Mã hàng : SHI-114-040
Giá : 655,000 VNĐ
300mm Thước đo góc điện tử Shinwa 62496
Mã hàng : SHI-624-092
Giá : 1,646,000 VNĐ
4" Thước cặp điện tử Shinwa 19974
Mã hàng : SHI-199-110
Giá : 1,498,000 VNĐ
0-20mm Thước đo sâu cơ khí Shinwa 19300
Mã hàng : SHI-193-140
Giá : 823,000 VNĐ
200mm Compa lấy dấu Shinwa 73067
Mã hàng : SHI-730-136
Giá : 412,000 VNĐ
24" Thước đo cao điện tử Mitutoyo 192-614-10
Mã hàng : MTO-192-335
Giá : 24,502,000 VNĐ
Ampe kìm Kyoritsu 2500
Mã hàng : KRS-250-128
Giá : 6,456,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3025A
Mã hàng : KRS-302-129
Giá : 10,768,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3125A
Mã hàng : KRS-312-130
Giá : 13,989,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3122B
Mã hàng : KRS-312-131
Giá : 8,751,000 VNĐ
Đo điện trở cách điện Kyoritsu 3127
Mã hàng : KRS-312-132
Giá : 51,009,000 VNĐ
Đo điện trở đất Kyoritsu 4300
Mã hàng : KRS-430-133
Giá : 5,060,000 VNĐ
1 2 3 4 5
Nhãn hiệu
Đang online :75 - Tổng truy cập : 176,043,209
Facebook
Liên hệ