XUẤT XỨ » Nhật Bản
12.8mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1280
Mã hàng : NAC-500-109
Giá : 217,000 VNĐ
13mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1300
Mã hàng : NAC-500-110
Giá : 217,000 VNĐ
13.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1350
Mã hàng : NAC-500-111
Giá : 400,000 VNĐ
14mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1400
Mã hàng : NAC-500-112
Giá : 421,000 VNĐ
14.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1450
Mã hàng : NAC-500-113
Giá : 460,000 VNĐ
15mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1500
Mã hàng : NAC-500-114
Giá : 484,000 VNĐ
15.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1550
Mã hàng : NAC-500-115
Giá : 517,000 VNĐ
16mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1600
Mã hàng : NAC-500-116
Giá : 541,000 VNĐ
16.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1650
Mã hàng : NAC-500-117
Giá : 559,000 VNĐ
17mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1700
Mã hàng : NAC-500-118
Giá : 611,000 VNĐ
17.5mm Mũi khoan trụ thép gió Nachi List500-1750
Mã hàng : NAC-500-119
Giá : 632,000 VNĐ
0.5mm Mũi khoan inox Nachi L6520-005
Mã hàng : NAC-652-120
Giá : 59,000 VNĐ
0.6mm Mũi khoan inox Nachi L6520-006
Mã hàng : NAC-652-121
Giá : 54,000 VNĐ
0.7mm Mũi khoan inox Nachi L6520-007
Mã hàng : NAC-652-122
Giá : 54,000 VNĐ
0.8mm Mũi khoan inox Nachi L6520-008
Mã hàng : NAC-652-123
Giá : 32,000 VNĐ
0.9mm Mũi khoan inox Nachi L6520-009
Mã hàng : NAC-652-124
Giá : 32,000 VNĐ
Nhãn hiệu
link ảnh của bạn
link ảnh của bạn
Đang online :164 - Tổng truy cập : 185,926,163
Facebook
Liên hệ